Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, M. Burhan
dc.contributor.authorGüngör, Ferah
dc.date.accessioned2013-07-11T09:49:40Z
dc.date.available2013-07-11T09:49:40Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8011
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 12484en_US
dc.description.abstractTürkiye ekonomisinde tarım önemli bir yere sahiptir. Tarım sektörü içinde de zeytin önemli bir üründür. Ülkemizde tarım sektöründe çalışan nüfusun yaklaşık % 15'i zeytin üretiminde istihdam edilmektedir. Ayrıca zeytin, ağaç varlığı ve kapladığı alan anlamında da meyva ağaçlarından sonra ülkemizde işlenebilir tarım alanı içinde ikinci sırayı almaktadır. Bursa'da zeytincilik, ekonomik yönden değerlendirildiğinde Türkiye sofralık zeytin üretiminin % 50'den fazlasının bu bölgeden sağlandığı, 1988 yılı rakamlarıyla üretim miktarının 63.369 Ton ve zeytin ağaç varlığının aynı yıl rakamlarıyla 7.292.950 olduğu görülmektedir. Bursa bölgesinde zeytin üretiminde, giderler içinde en yüksek payı % 33,33 ile toprak işleme daha sonra sırasıyla % 30,29 ile hasat, % 11,12 ile gübre almaktadır. 1 kg sofralık zeytin üretiminin 1980 yılı fiyatlarıyla maliyeti 42,10 Tl. bulunmuştur. Bursa bölgesinde zeytinin üretim aşamasında karşılaşılan sorunlar ülkemizdeki zeytinciliğin yaşadığı sorunlardan farklı değildir. sorunlar zeytinin doğal yapısından, arazilerin durumundan, üreticinin yeterli bilince sahip olmamasından, uygulanan yöntemlerin ilkel olmasından ve ülkemizdeki tarımsal üretim politikasının eksiklik ve yanlışlarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca son yıllarda Bursa'daki hızlı sanayileşme ve konutlaşma, zeytincilikte sorunlar yaratmaktadır. Zeytinciliğin finansmanı T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri kredilerinden sağlanmaktadır. Fakat bu krediler yetersiz verilmekte ve düzenli denetlenememektedir. Bursa bölgesinde zeytinin pazarlama kanalları, üretici-kooperatif-bayii-perakendeci-tüketici biçimindedir. Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Bursa'da zeytinin pazarlanmasında önemli bir yer tutmaktadır. Zeytinin pazarlama aşamasında yaşanan sorunlar, ülkemizdeki tarımsal pazarlama politikasının eksikliklerinden, üreticilerin örgütlülüğünün yeterli olmamasından ve üretim aşamasındaki sorunlardan kaynaklanmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectZeytinciliken_US
dc.titleBursa zeytinciliğinin ekonomik yönden değerlendirilmesi karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 59 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record