Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorZıllıoğlu, Osman Nedim, 1944-1998
dc.contributor.authorŞıkyazar, Levent
dc.date.accessioned2019-07-25T21:00:54Z
dc.date.available2019-07-25T21:00:54Z
dc.date.issued1992
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8019
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 18235en_US
dc.description.abstractEkonomik kalkınmanın sağlanması için döviz girişi gereklidir. Ülkeler ekonomilerini düzeltmek ve geliştirmek için, döviz giriş ve çıkışına önem verirler. Her ne kadar ihtiyaç duyulan dövizin ülke ekonomisine kazandırılması için ihracata gereksinim varsa da, ödemeler dengesinde yer alan turizm gelirleri kalemi de aynı görevi üstlenmek- tedir. Turizm, lokomatif sektör olarak ekonomimizde önemli bir yer tut- maktadır. Sektörün bazı olumsuzluklarla karşılaşması onun sektörler arasındaki olumlu imajını silmemiştir. Bilakis, Türkiye'de sektörün karşılaştığı olumsuz olaylar sonucu, turizmin geliştirilmesine daha çok önem verilmiştir. Eğer, olumsuz durumlar tekrar yaşanacak olursa, nasıl davranılması ve ne gibi önlemler alınmalıdır sorusuna cevap aranmalıdır. Özellikle ülkemizde, turizm sektörünün diğer sektörlerle olan ilişkisi oldukça kuvvetlidir. Hizmetler sektörünün bir alt sektörü ol- ması nedeniyle, tarım ve sanayi sektörüne oranla turizm sektörü hiz- metler sektörüyle daha yakın ilişki içindedir. Fakat, gerek duyduğu girdiyi sağlaması bakımından tarim ve sanayi sektörünün desteğine de muhtaçtır. Turizm sektörünün gerek kendi içinden kaynaklanan gerekse dış etkilerden kaynaklanan bir takım sorunlarla karşı karşıya bulunması, sektörde planlı bir politika yapılma ihtiyacını doğurmuştur. VI. Beş Yıllık Kalkınma Programında turizm sektörünü istenen hedeflere ulaş- tırmayı amaçlayan ülke ve politikalar benimsenmiştir. Bu ilke ve politikalar vasıtasıyla hedeflere ulaşmak kolaylaşmıştır. Hedeflere varmak için yapılan çalışmalar sonucu sektörün sorun- ları hafiflemiştir. Çevre kirliliği, organizasyon yetersizliği, pazar- lama sorunu, atıl kapasite sorunu ve daha bir çok sektörü olumsuz olarak etkileyen sorunlar, Kalkınma Programında belirtilen hedeflere ulaştırıcı çalışmalar yapıldıkça ortadan kalkacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizm -- Türkiyeen_US
dc.titleTürkiye'de turizm sektörünün 1987 yılından sonraki ekonomik görünümü ve sektörün sorunlarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 101 , III s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record