Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorErdem, M. Burhan
dc.contributor.authorYıldırım, Bilgin
dc.date.accessioned2014-03-18T11:35:11Z
dc.date.available2014-03-18T11:35:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8031
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91512en_US
dc.description.abstractİslam Dini'nin koyduğu prensipler çerçevesinde banka işletme- ciliği yapan kuruluşlara İslam Bankası veya Faizsiz Banka denilmekte- dir. Günümüzde Faizsiz Banka (İslam Bankası) veya Faizsiz Bankacı- lık (İslam Bankacılığı) uygulaması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Faizsiz Banka'ların doğuşunu hazırlayan dini, ekonomik ve po- litik sebepler vardır. Müslüman halkın elinde, İslam Dini'nde faizin yasak oluşu sebebiyle bilinen banka sistemine gitmeyen tasarrufların değerlendirilmesi, müslüman ülkeler arasındaki sosyal, kültürel, eko- nomik ilişkilerin canlanması ve özellikle fon fazlası olan müslüman ülkelerden fon açığı bulunanlara doğru bir akımın gerçekleştirilerek bu ülkelerin iktisadi kalkınmalarına katkıda bulunulması v.s gibi se- beplerle İslam Bankaları kurulması kararlaştırılmıştır. Bu konuda 1940'lı yıllarda başlayan fikir alanındaki gelişme- ler uygulama alanında ilk neticesini, 1963 yılında Mısır'da kurulan bir İslam Bankası ile verilmiştir. O yıldan bugüne kadar bir çok İslam Bankası kurulmuştur ve bugün çoğu müslüman ülkelerde olmak üzere 37 İslam Bankası mevcuttur. Faizsiz olarak, kar zarar ortaklığı prensibine göre çalışmayı prensip edinen bu kurumların başlıca finans metod ve araçları mudabara muşaraka, murabaha ve icaradır. Bunun yanısıra, günümüz bankalarının diğer tüm işlemlerini de yapmaktadır. Bu kurumların Türkiye'de Özel Finans Kurumu adıyla kurulması- na 1983 yılı sonunda karar verilmiş ve iki Özel Finans Kurumu 1985 yı- lında ülkemizde faaliyetlerine başlamıştır. Daha önce bazı girişimlerin olmasına rağmen iki Özel Finans Kurumu'nun 1985 yılında Türkiye'de faaliyete geçmeleri ile birlikte gerçek anlamda faizsiz bankacılık uygulamasının da ülkemizde başlamış olduğu söylenebilir. Bunları 1989 ve 1991 yılında kurulan yeni iki Özel Finans Kurumu izlemiştir. Bu kurumlar gittikçe gelişmekte, o oranda da Türkiye ekonomi- sine katkıları artmaktadır. Bunu diğer bankalara göre faizsiz, alterna tif finans metod ve araçlarıyla yapmaya çalışmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBankalar ve bankacılık -- Dinsel yönler -- İslamen_US
dc.titleTürkiye'de özel finans kurumları ve Türk ekonomisine katkılarıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXII, 112, IX y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record