Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorZıllıoğlu, Osman Nedim, 1944-1998
dc.contributor.authorTepecik, Filiz
dc.date.accessioned2019-06-29T16:25:25Z
dc.date.available2019-06-29T16:25:25Z
dc.date.issued1994
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8046
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109601en_US
dc.description.abstractGelir dağılımı, yüzyılımızın en önemli meselelerinden biridir. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde yapısal niteliklerle birlikte kalkınma ve büyümenin önünde en önemli engellerden biri olarak görülmektedir. Gelişmekte olan ülkeler arasında yer alan Türkiye benzer özellikler taşımaktadır. Kalkınmanın gerçekleşebilmesi için gelir dağılımı problemi çözümlenmeli ve bunun için gerekli politik, kurumsal, sosyal önlemler alınmalıdır. Türkiye'de gelirin üretim faktörleri arasında bölüşümü bilindiği gibi eşitsizdir. Sorunun kaynağında adaletsiz servet ve toprak dağılımı ile nüfusun geri demografik özellikleri yatmaktadır. Ayrıca kalkınma çabaları ile birlikte başlayan enflasyon süreci, yatırım-tasarruf eşitsizliği, yapısal özelliklerden getirilen gelir dağılımı adaletsizliğini daha da ağırlaştırmaktadır. Sorunun çözümü ilk önce nüfusun geri niteliklerinin iyileştirilmesinde yatmaktadır. Servet dağılımı, tasarrufun artırılması, kişi başına düşen milli gelir düzeyinin yükseltilmesi gibi diğer çözümler buna bağlı olarak geliştirilebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGelir dağılımıen_US
dc.subjectGelir dağılımı -- Türkiyeen_US
dc.titleTürkiye'de gelirin üretim faktörleri arasında dağılımıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 102, V y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record