Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHan, Ergül
dc.contributor.authorTürkmenoğlu, Osman
dc.date.accessioned2014-03-17T17:07:02Z
dc.date.available2014-03-17T17:07:02Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8065
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109382en_US
dc.description.abstractGloballeşen Dünya Ekonomisi'nde yabancı sermaye deyimi önemini yitirmiştir demek belki de yerinde olacaktır. Çünkü, gerek azgelişmiş gerekse gelişmiş ülkeler ekonomilerinde yabancı sermaye yatırımlarına yer vermektedirler. Bu yüzden gelişmiş ülke sermayelerinin azgelişmiş ülke kaynaklarına yönelmesi ve bu ülkedeki mevcut kapasite yabancı sermayeyi oldukça önemli kılmıştır. Elbette yabancı sermaye ithal eden ve ihraç eden ülkelerin, bu yatırımlardan beklentileri farklı olacaktır. Yabancı sermaye ithal eden ülke, yatırım imkanlarını geliştirmek ve buna bağlı olarak meydana gelecek gelişmelerden faydalanmayı amaçlarken yabancı sermaye ihraç eden ülke ise genel olarak daralan pazar imkanlarını geliştirmek ve karını makzimize etmek amacındadır. İşte, amaçların ortak noktada buluştuğu an yabancı sermaye yatırımları gerçekleşmektedir. Yatırım yapılacak alanın belirlenmesinde talep şartlarının uygun olduğu pazarı belirlemek oldukça önemlidir. Doğrudan veya dolaylı olarak diğer sanayi kolları ile ilişkilerinden dolayı lokomotif sektörlerden biri olan otomotiv sanayii, talep hacmi, üretim potansiyeli, istihdam yaratma gücü ve gösterdiği büyüme ile Dünya Ekonomisi'nde önemli bir yere sahiptir. Uluslararası otomotiv üreten firmaların, sermayeleri ile beraber potansiyel ülkelere girdikleri gözlenmektedir. Örneğin, Uzakdoğu ülkeleri Gümrük Birliği sürecindeki ülkemizi A.T. gümrük duvarlarını aşmak için seçmiştir. Elbette bu tercihde ülkemizin kendi pazar payı ve siyasi konumunun da büyük önemi vardır. Nitekim, ülkemizde faaliyet gösteren 16 otomotiv firmasının 11'i yabancı sermayelidir. Diğerleri ise lisans anlaşmaları çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, Türkiye'de yabancı sermaye yatırımlarının gelişimi ele alınırken ikinci bölümde Türk Otomotiv Sanayii incelenmiştir. Son bölümde ise Türk Otomotiv Sanayii'nin ekonomik yapısı ile yabancı sermaye yatırımlarının sanayideki yeri ele alınmış ve Gümrük Birliği karşısında sektörün rekabet şansı değerlendirilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYabancı sermaye yatırımları -- Türkiyeen_US
dc.subjectOtomotiv sanayii -- Türkiyeen_US
dc.titleYabancı sermaye yatırımları ve Türk otomotiv sanayii'ndeki yerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVII, 100, XVIII y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record