Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBerberoğlu, C. Necat
dc.contributor.authorÇakır, Pembegül
dc.date.accessioned2015-01-05T15:52:26Z
dc.date.available2015-01-05T15:52:26Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8081
dc.descriptionTez (doktora) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118312en_US
dc.description.abstractGünümüzde bazı ülkeler için çok önemli bir gelir kaynağı olan turizmin yarattığı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik etkiler ülkelerin ekonomilerinde ve özellikle de uluslararası ekonomik ve politik ilişkilerde önemli sonuçlar doğurmaktadır. Bu yüzden çalışmamızda ödemeler dengesinin görünmeyen kalemleri içersinde yer alan turizm gelirlerinin nasıl arttırılacağı, ödemeler dengesindeki açıkların kapatılmasına nasıl yardımcı olacağı araştırılmaya çalışılmıştır. Bu amaçla turizm gelirlerine etki eden etkenlerin neler olduğu ve bu etkenlerin gerçekten turizm gelirlerini etkileyip etkilemediği istatistiki yöntemler kullanılarak ortaya konmaya çalışılmıştır. Türkiye'nin toplam turist gelirleri ile sırasıyla, Türkiye'ye gelen Turist sayısı, Döviz kuru, Uluslararası gelir, Türkiye fiyat indeksi, Seyahat acentaları sayısı, Türkiye'nin yatak sayısı, Nisbi fiyatlar, Almanya fiyat indeksi arasında nedensellik testi yapılmış ve bu değişkenler ile turist gelirleri arasında kuvvetli ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişkinin olduğu ortaya çıkmıştır. Gerçekleştirilen nedensellik testleri sonucunda turist gelirini etkilediği tesbit edilen değişkenler ile gerçekleştirilen regresyon analizinde ise aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. Turizm gelirlerindeki değişmelerin hemen hemen tamamı, regresyon modeline dahil edilen değişkenlerce açıklanmaktadır. Sonuç olarak turizm sektörüne bilimsel bir anlayışla yaklaşılıp bu sektörden daha etkin ve daha verimli yararlanma yolları araştırılmalıdır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectTurizm -- Ekonomik yönler -- Türkiyeen_US
dc.titleTürkiye'nin turizm gelirlerinin ödemeler dengesine katkısının analizien_US
dc.typedoctoralThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 204 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record