Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKarluk, S. Rıdvan
dc.contributor.authorTonus, Özgür
dc.date.accessioned2014-04-14T17:01:41Z
dc.date.available2014-04-14T17:01:41Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8103
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 19301en_US
dc.description.abstractÖzellikle 1950 den sonra, gelişmiş ve gelişme yolunda olan ülkeler arasında birçok ekonomik birleşme gerçekleşmiştir. Serbest ticaret bölgesi, gümrük birlikleri, ortak pazar ve ekonomik ve parasal birlik şeklinde isimlendirilen bu ekonomik birleşme tipleri uluslararası ekonomi teorisi içerisinde önemli bir yere sahiptir. İki veya daha fazla ülkenin aralarında gümrük tarifelerini ve ticareti engelleyici engelleri kaldırması girişimi gümrük birliği olarak adlandırılır. Bu durum hem ülkenin kendisini hem de diğer ülke ekonomilerini etkileyecektir. Gümrük birliği ile birlikte görülen üretimin, tüketimin ve dış ticaret hadlerinin etkilenmesi statik etkiler olarak adlandırılır. Statik etkilerin yanında, gümrük birlikleri rekabeti artırmak, teknik gelişmeyi sağlamak, yatırımları artırmak ve ölçek ekonomileri gibi dinamik etkilere de neden olurlar. Tarifelerin indirilmesi ve pazarın genişlemesi, piyasalarda potansiyel rakip firmaların sayısını artıracaktır. Pazarın genişlemesi ve rekabetin artması verimsiz firmaları ya kapanmak ya da verimli hale gelmek zorunda bırakacaktır. Bu ise teknik gelişmeyi ve ekonomik büyümeyi hızlandıracaktır. Türkiye ile Avrupa Birliği arasında gerçekleştirilen Gümrük Birliği de, Türkiye ekonomisi üzerine statik ve dinamik birçok etki yaratacaktır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectAvrupa -- Ekonomik bütünleşmeen_US
dc.subjectGümrük birliklerien_US
dc.titleEkonomik birleşmeler teorisi kapsamında gümrük birliklerinin ekonomik etkileri ve Türkiyeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 87 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record