Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHan, Ergül
dc.contributor.authorMemmedova, Melek
dc.date.accessioned2013-09-30T09:53:51Z
dc.date.available2013-09-30T09:53:51Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8199
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 151491en_US
dc.description.abstractİktisadi kalkınma bir ekonomide milli gelirin artması ile beraber sosyo-kültürel yapının da gelişmesi şeklinde tanımlanabilir. İktisadi kalkınmanın yönünü ve hızını belirleyen en önemli en önemli faktör insan gücü sermayesidir. Diğer taraftan insan gücü sermayesinin önemli bir kısmını kadınlar oluşturmaktadır. Bu çalışmanın yapılmasındaki amaç, kadınların iktisadi kalkınma sürecindeki rolünün belirlenmesidir. Günümüzde teknolojik gelişme ile beraber nitelikli insan gücü ihtiyacı hızla artmaktadır. Kadınların bu hızlı gelişmeye ayak uydurması ve iktisadi kalkınmanın nimetlerinden yararlanabilmesi için piyasa şartlarına uygun bir şekilde eğitilmeleri gerekmektedir. Çünkü, kadının toplumdaki sosyo-ekonomik statüsü eğitim durumuna göre belirlenmektedir. Kadın eğitiminin toplumsal getirisi bireysel getirisinden daha fazladır. Eğitimli ve eğitimsiz kadınların iktisadi kalkınmaya etkilerinin karşılaştırılması ile bu konu daha iyi anlaşılmaktadır. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde iktisadi kalkınma hakkında bilgi verilerek kalkınmada kadının rolü ele alınmaktadır. İkinci bölümde gelişmekte olan bir ülke örneği olarak Türkiye'de kadının sosyal, ekonomik, kültürel ve politik durumu incelenmektedir. Üçüncü bölümde ise Azerbaycan'da kadının iktisadi kalkınma sürecine etkisi ve içinde bulunulan sosyo-ekonomik şartlara rağmen kadınların aktif olarak toplumsal yaşama katılımı ele alınmaktadır. Çalışmanın yapılma amacı, çalışma sırasında karşılaşılan sorunlar ve çalışmadan çıkan sonuçlar, sonuç ve öneriler kısmında verilerek konu tamamlanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKadınlar, Kalkınmadaen_US
dc.titleİktisadi kalkınmada kadının rolü ve Türkiye ve Azerbaycan karşılaştırmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpage118 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record