Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz-Alp, Şan
dc.contributor.authorNarin, Vahdet
dc.date.accessioned2014-03-27T10:09:44Z
dc.date.available2014-03-27T10:09:44Z
dc.date.issued1987
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8455
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 7581en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, İstanbul Anakent Belediyesinin kamuoyunun ilgisini ve desteğini sağlamada halkla ilişkileri ne ölçüde kullandığını ortaya koymak, anakent belediyesi ve faaliyetlerinde halkla ilişkilerin yerini ve etkinliğini belirlemek, bu faaliyetleri bir bilimsel temele oturtmaktır. Bu amaçla ele alınan çalışma üç temel bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, kavram birliğinin sağlanması amacıyla gerek kamu gerek özel gerekse sosyal amaçlı olsun bütün kuruluşlar için halkla ilişkiler olması gerektiği şekilde tanımlanmaya çalışılmış, bilimsel bir disiplin olarak halkla ilişkilerin temel ilkeleri, örgüt içindeki yeri, araçları ... vb. temel unsurları açıklanmıştır. İkinci bölümde, bir yönetim birimi olarak anakent belediyelerinin amaçları, görevleri ve anakent belediyelerinde halkla ilişkilerin önemi açıklanmıştır. Üçüncü bölümde ise İstanbul Anakent Belediyesi'nin halkla ilişkiler faaliyetleri birinci bölümdeki halkla ilişkiler tanımlamaları ve modeli açısından ele alınarak değerlendirilmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectHalkla ilişkileren_US
dc.subjectAnakent yönetimien_US
dc.titleİstanbul Anakent Belediyesi Halkla ilişkiler faaliyetlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 172 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record