Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökdağ, Dursun
dc.contributor.authorGenç Morin, Aysel
dc.date.accessioned2014-06-13T11:47:31Z
dc.date.available2014-06-13T11:47:31Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8493
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 110935en_US
dc.description.abstractEğitim görme hakkı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ile bireye tanınmış en temel haklardan bir tanesidir. Ancak dünya üzerindeki tüm devletler gibi, Türkiye de vatandaşlarının eğitim ihtiyaçlarının tümüne cevap vermede yetersiz kalmakta, güçlüklerle karşılaşmaktadır. Açıköğretim Fakültesi'nde öğrenim gören öğrenciler hariç tutulacak olursa, Türkiye'de yükseköğretimde okullaşma oranı yüzde yirmiler civarında (17.5) olduğu görülecektir. Talebi karşılayacak yeterli kapasite yaratılamaması Türk Yükseköğretimi'nin içinde bulunduğu en temel sorunlardan biridir. Hızlı nüfus artışı, finansal darboğaz, öğretim görevlisi yetersizliği gibi sorunlar, yükseköğretimde kapasite darlığına yol açan en önemli etmenleri teşkil etmektedirler. Yükseköğretimde yeterli kapasitelerin yaratılamaması yurt içinde öğrenim görme imkanı bulamayan öğrencilerin bir kısmını yurt dışında başka eğitim olanakları aramaya itmektedir. İşte bu nedenle Türkiye diğer ülkeler arasında, yurt dışında okuyan öğrencilerin yurt içindekilere oranının büyüklüğü açısından ikinci sırada yer almaktadır. Yurt dışında yükseköğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti (TC) uyruklu öğrenci sayısı 27.000 dir. Bu öğrencilerin 1/3'üne yakın bir bölümü ise (7787), ülkenin kuzey komşusu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bulunmaktadırlar. KKTC üniversitelerinde okuyan gençliğin % 67.5'ini Türkiye'den gelen öğrenciler oluşturmaktadır. Bu araştırmada KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrencilerin sosyal ve ekonomik özelliklerini saptamaya yönelik olarak hazırlanmıştır. Araştırma anketi sistematik örnekleme yoluyla, öğrenci kitlesinin % 78'ini bünyesinde barındıran iki üniversitenin (Doğu Akdeniz ve Yakın Doğu Üniversiteleri) öğrencileri arasından seçilen 242 öğrenciye uygulanmıştır. Uygulanan anketlerin % 47'si geri dönmüş, başka bir deyişle hedef kitlenin % 1.8'ine ulaşabilmiştir. Araştırma sonuçları KKTC'de bulunan TC uyruklu öğrencilerin çoğunun erkek, yaş ortalamalarının 21.8 ve üniversitelerin en çok rağbet gören bölümlerinin mühendislik, işletme ve ekonomi ile ilgili bölümleri olduğunu göstermiştir. Araştırma sonuçlarına göre, KKTC üniversitelerinde öğrenim gören TC uyruklu öğrencilerin 1/3'ünü özel lise ve kolej mezunuen_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYükseköğretim -- Türkiyeen_US
dc.subjectYükseköğretim -- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetien_US
dc.subjectÜniversite ve yüksekokul öğrencilerien_US
dc.titleKuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Üniversitesinde öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti uyruklu öğrencilerin genel nitelikleri ve aldıkları eğitime ilişkin görüşlerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIV, 90 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record