Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorSeçim, Filiz
dc.contributor.authorBanar, F. Seçil
dc.date.accessioned2014-06-13T11:47:51Z
dc.date.available2014-06-13T11:47:51Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8498
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118359en_US
dc.description.abstract1980 yılından önce farklı şekillerde uygulanmaya çalışılan ancak başarı elde edilemeyen uzaktan öğretimin Türkiye'deki geçmişi 65 - 70 yıl öncesine kadar uzanmaktadır. Ancak uzaktan öğretim sistemine göre eğitim veren ilk kalıcı uygulama, Açıköğretimin başlama tarihi olan 1982 yılında görünmektedir. Bu tarihte, uzaktan lisans eğitimi veren, İktisat ve İş İdaresi bölümleriyle eğitime başlayan Açıköğretim Fakültesi 1993 yılında değişikliğe uğramış, İşletme ve İktisat Fakülteleri durumuna getirilmiştir. Bu çalışmada, uzaktan eğitim yapan İşletme ve İktisat Fakülteleri ders kitaplarının içerdiği bilgilerle olduğu kadar görsel düzenlemesiyle de öğrencilerin dikkatini çekip çekemediği ve biçimsel özellikleri bakımındaki gerekli niteliklere sahip olup olmadığı araştırılmıştır. Çalışmanın ilk bölümünde, uzaktan öğretimin önemi ve gerekliliği üzerinde durulmuştur. Uzaktan öğretim sisteminde kullanılan malzemelerin neler olduğu ve sistem içinde önemli yeri olan basılı ders malzemelerinin biçimsel, tipografik ve görsel unsurları yine bu bölümde ele alınmıştır. İkinci bölümde ise yapılan çalışmanın yöntemi üzerinde durulmuş, anket uygulaması ile ilgili aşamalar sırasıyla verilmiştir. Üçüncü bölümde çalışmanın bulgularına ve bunların yorumlarına yer verilmiştir. Çalışmanın bulguları ; araştırma grubunun özellikleri, yazı ile ilgili bulgular, görsel unsurların kullanımı ile ilgili bulgular, kağıt kalitesi ile ilgili bulgular, renk kullanımı ile ilgili bulgular ve genel tasarım ile ilgili bulgular olarak sınıflandırılmıştır. Ayrıca anket sorularına verilen cevaplar, ortalama değerlerden hareketle yorumlanmıştır. Çalışmanın sonuç bölümünde yapılan araştırma kısaca açıklanmış, elde edilen sonuçlar doğrultusunda ders kitaplarında öğrenciler tarafından yapılması istenen değişiklikler öneriler başlığı altında ele alınmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDers kitapları -- Yazarlıken_US
dc.subjectUzaktan öğretim -- Türkiyeen_US
dc.titleUzaktan öğretimde kullanılan ders kitaplarının biçimsel özellikleri : (Anadolu Üniversitesi İşletme ve İktisat Fakülteleri örneği)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageix, 93 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record