Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGürkan, Nilgün
dc.contributor.authorDağtaş, Erdal
dc.date.accessioned2009-09-02T14:22:00Z
dc.date.available2009-09-02T14:22:00Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8524
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 133038en_US
dc.description.abstractKüreselleşme Uyum Sürecinde Türk Basınının Yurttaşlık Haklarına Yaklaşımı''başlıklı bu çalışma, Türk basınının güncel bir örnek olaydan yola çıkarak ''yurttaşlık hakları''na ilişkin irdelemelerini konu almakta ve başlıca dört bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın birinci bölümünde, ''yurttaşlık'' kavramının temelini teşkil eden sivil toplumun tarihsel gelişimi üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde sivil toplum açılımları bağlamında, ''yurttaşlık hakları'' ile ''yazılı basın'' arasındaki ilişki özetlenmiştir. Üçüncü bölümde ise, yazılı basınÊyurttaşlık hakları ilişkisinin Osmanlı'nın son döneminden günümüz Cumhuriyet Türkiye'sine uzanan süreçteki gelişimi ele alınmıştır. Son bölümde de, ''Refahyol Koalisyonu''nun kurulması ve güvenoyu alması sürecini kapsayan bir aylık dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak birbirinden farklı dünya görüşlerine sahip üç gazetenin Hürriyet Cumhuriyet ve Zaman gazetelerinin Ê yurttaşlık hakları açısından yaklaşımlarına yer verilmiştir. Bu araştırmanın sonucuna göre, 21. yüzyılın eşiğindeki Türk basınında yurttaşlık haklarının savunulması ve geliştirilmesine ilişkin yaklaşımların yetersiz kaldığından söz etmek mümkündür. Bir başka deyişle, Türk basınının yurttaşlık hakları açısından, Batı'lı anlamda işlevsel olarak zayıf kaldığı söylenebilir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectVatandaşlık -- Türkiye -- Kamuoyuen_US
dc.titleKüreselleşmeye uyum sürecinde Türk basınının yurttaşlık haklarına yaklaşımıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 269 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record