Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorÇalışkan, Hasan
dc.contributor.authorSarak, Aycan
dc.date.accessioned2015-10-12T07:28:21Z
dc.date.available2015-10-12T07:28:21Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8559
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 415892en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı farklı örgüt kültürleri ve örgütsel iletişim arasındaki ilişkinin ortaya konulmasıdır. Bu amaç doğrultusunda da farklı örgüt kültürüne sahip olan kurumlar; örgütsel iletişimde kullanılan kanallar ve araçlar, iletişimi olumsuz yönde etkileyen faktörler ve örgütsel iletişim düzeyleri açısından karalaştırılmıştır. Bu araştırmada ilk olarak Anadolu Üniversitesine bağlı olan fakülte ve yüksekokulların örgüt kültürü tipini belirlemek için öğretim elemanlarına "örgüt kültürü" ölçeği uygulanarak mevcut durum saptanmaya çalışılmıştır. Bu görüşlerin değerlendirilmesinin sonucunda, Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi farklı örgüt kültürlerine sahip iki kurum olarak belirlenmiştir. Bu sonuç doğrultusunda, Edebiyat ve Fen Fakültelerinde görev yapan öğretim elemanlarının fakültelerindeki iletişim sistemine ilişkin görüşleri, "kurumsal iletişim" ölçeği kullanılarak değerlendirilmiştir. Daha sonra iki fakülteye ait bulgular karşılaştırılarak farklı örgüt kültürleri ve örgütsel iletişim ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır. Araştırmayla elde edilen sonuçlara göre, farklı kurum kültürlerine sahip olan Edebiyat Fakültesi ve Fen Fakültesi, örgütsel iletişim açısından değerlendirildiğinde; açık ve yalın iletişim boyutu ve yönetim ile iletişim boyutu konularında benzerlik göstermektedir. Öte yandan, bu iki kurumun iletişim kanalları, araçları, iletişim akışını olumsuz yönde etkileyen faktörler, bireylerarası iletişim, bölümler arası iletişim, biçimsel iletişim, biçimsel olmayan iletişim ve aidiyet boyutlarında birbirlerinden farklı oldukları ve dolayısıyla sahip oldukları kültürün, kurum içinde işleyen iletişim sistemini etkilediği belirlenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişim, İşletmelerdeen_US
dc.subjectÖrgütsel davranışen_US
dc.subjectİletişim, Organizasyonlardaen_US
dc.titleFarklı örgüt kültürleri ve örgütsel iletişim ilişkisi : bir uygulama örneğien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 128 y. + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record