Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Tuğrul
dc.contributor.authorDündar, Baki
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1993
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8837
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 91391en_US
dc.description.abstractTürkiye'de kamu döner sermaye işletmeleri kamu yönetiminin i- çinde yer alır. Bu işletmeler genel olarak herhangi bir genel, katma yada özel bütçeli idareye bağlı kurulur ve tüzel kişilikleri yoktur. Kamu sektöründe uygulanan alım, satım ve ihale yöntemleri ile kamu dön ner sermaye işletmelerinin uyguladıkları alım, satım ve ihale yöntem- leri arasında oldukça benzerlik vardır. Ancak ürettikleri mal ve hiz- metlerin satımında diğer kamu yöntemlerinden daha özerktirler. Devlet bütçesinden ayrı olarak kendi yötemlerince hazırlanan bütçe veya iş programları ile yönetilen kamu döner sermayeişletmelerinin, devlet muhasebesinden ayrı muhasebe sistemleri vardır. Günümüzde özellikle genel ve katma bütçeli idarelerin bünyele- rinde bir veya birden fazla kamu döner sermaye işletmeleri bulunmakta- dır. Bu durum Türkiye'de kamu döner sermaye işletmelerinin geniş bir alana yayıldığını göstermektedir. Ancak bu işletmelerin çoğalmasına karşılık, bunların alım, satım ve ihale yöntemleri ile bütçe ve muha- sebe işlemlerinin yasal düzenlemesinde garekli özenin olmadığı görül- mektedir.Kamu döner sermaye işletmelerinin, sayılan bu işlemlerinde uygulama eksiklikleri, tereddütler ve yetersiz likler vardır. Bunu ortadan kaldırmak için kamu döner semaye işletmelerini özellikle tek düzen bütçe ve muhasebe uygulamasına kavuşturacak yasal düzenlemelerin yapılmadı gerekmektedir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleTürkiye'de kamu döner sermaye işletmeleri ve bütçe ile muhasebe işlemleri üzerine bir uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXIII, 231 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record