Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorTüfekçioğlu, Tuğrul
dc.contributor.authorDemirel, Sedat
dc.date.accessioned2014-05-15T14:01:14Z
dc.date.available2014-05-15T14:01:14Z
dc.date.issued1995
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8886
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 109668en_US
dc.description.abstractÇalışmamızın amacı ; vakıflar ile iktisadi işletmelerinin muhasebe sistemlerini tanıtmak, uygulamadaki bazı sorunlara değinmek ve vakıf ile iktisadi işletmelerinin vergi kanunları karşısındaki durumlarını incelemektir. Vakıf ve iktisadi işletmeleriyle ilgili bulunan taraflar için yararlı olacağına inandığımız çalışmamız 3 bölümden oluşmaktadır : Birinci bölümde ; Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre kurulmuş vakıflar ile vakıflara ait iktisadi işletmeler hakkında genel ve tanıtıcı bilgiler yer almaktadır. İkinci bölümde ; kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan vakıfların muhasebe sistemlerinin özellikleri ve muhasebe uygulamaları ile kar amacı güden iktisadi işletmelerinin 1994 yılı başından itibaren yürürlüğe giren ''Muhasebe Sistemi Genel Tebliği'' karşısındaki durumları karşılaştırmalı olarak incelenmeye çalışılacaktır. Son bölümde ise ; vakıflar ve iktisadi işletmelerinin vergilendirme esasları ile vergi kanunları karşısındaki durumları mükellefiyet ve sorumluluk yönlerinden ele alınmaya çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMuhasebeen_US
dc.subjectVakıflar -- Vergileme -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiyeen_US
dc.titleVakıf ve bağlı iktisadi işletmelerinde muhasebe sistemi ve vergilendirmeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 115 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record