Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKaralar, Rıdvan
dc.contributor.authorHacıoğlu, Fatma
dc.date.accessioned2014-04-14T17:07:07Z
dc.date.available2014-04-14T17:07:07Z
dc.date.issued1996
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/8942
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 118456en_US
dc.description.abstractBu araştırma pazarlamada toplam kalite yönetimi üzerinde odaklaşmaktadır. Son zamanlarda toplam kalite yönetimi hem yönetim teorisi olarak hem de uygulama açısından önem kazanmaya başlamıştır. Günümüzün global pazarlama anlayışında kalite, işletmenin varlığını sürdürmesi ve başarılı olması için stratejik bir üstünlük olmaktadır. Öncelikle kalitenin ne olduğu ve ne olmadığının belirtilmesi gerekmektedir. Kalite tüketicilerin algılarıyla ilişkilidir. Kalite, ''kullanıma uygunluk'' veya ''tüketici ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak'' olarak tanımlanabilir. Kalite ''mükemmel'' demek değildir. Kalite işletme stratejesinin bütünleştirici bir parçası olmalıdır. Toplam kalite yönetiminin temel amacı tüm ürün dizisi, hizmet veya süreç gelişiminde tüketici doyumunu sağlamaktır. Bütün süreçleri ve işlevleri sürekli geliştirilmeye çalışıldığında, işletmenin ürün ve hizmetlerinin kalitesi de geliştirilmiş olur. Toplam kalite yönetimi tüketici orijinli bir sistemdir. Kalite yalnızca üretim bölümünün görevi değil, bütün bölümlerin ve hatta üst yönetiminde sorumluluğundadır. Bunun anlamı işletmede kalite geliştirme sürecinde herkes aktif olarak katılmakla sorumludur. İşletmeler kaliteyi sağlamak için bir kalite güvence sistemine gerek duyarlar. Günümüzde güncel olanlardan bir tanesi ISO 9000 standartlarıdır. ISO 9000 standartları Cenova'da Uluslararası Standartlar Örgütü'nün açıkladığı bir yönetim aracı ve marka güvenliğidir. Kalitenin gelişmesine yardımcı olur. Günümüzde ISO 9000 standartları bütün Avrupa'da 1991 yılından beri ürün güvenliğinin bir parçası olmaya başlamıştır. Ülkemizde Avrupa'daki tüketicilerin baskılarından dolayı birçok işletme bu belgeyi almaktadır. Pazarlamada, tüketicilerin kaliteyi nasıl algıladıkları ve algılanan kaliteyi ölçmek için farklı yöntemlerin geliştirilmesi önemlidir. Algı kalitesi subjektif bir ölçümdür. Sunulan bir ürünün değeri tüketiciden tüketiciye değişir. Algı kalitesini etkileyen birçok etken vardır. Örneğin işletmenin ismi ve imajı, mağazanın ünü, ilk deneyimler vs. Günümüzde modern işletmeler tüketiciler üzerinde odaklaşmaktadırlar. Tüketicilerle yakın ilişkiler ve tüketicilerin algılarını daha iyi anlamak işletmeye hangi alanların geliştirildiğinien_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplam kalite yönetimien_US
dc.subjectPazarlamaen_US
dc.titleToplam kalite yönetiminin bütünleşik bir parçası olarak pazarlama işlevi ve bir üretim işletmesinde uygulamaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIX, 160, xxxix y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record