Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKoparal, Celil
dc.contributor.authorTemel, Gülsen
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9023
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 132933en_US
dc.description.abstractÖnemi giderek artan Bilgi Sistemlerinin, işletmenin genel stratejilerini gerçekleştirmeye yönelik geliştirilmesi, işletmeye bu yönde önemli bir katkı sağlayacaktır. Bilgi Sistemlerinin bu amaç doğrultusunda geliştirilmesi de ancak belli bir stratejik plan çerçevesinde mümkün olabilir. Bu ana düşünceden hareketle hazırlanan çalışma, Stratejik Planlama Süreci içerisinde, Bilgi Sistemlerinin geliştirilmesine ve stratejilerinin belirlenmesine ilişkin temel yaklaşımları içermektedir. Birinci bölümde bilginin genel bir tanımı verilerek, işletme içinde duyulan bilgi ihtiyacı tanımlanmaya çalışılmıştır. Bilginin işletme için stratejik önemi ve yarattığı avantajlar üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde Bilgi Sistemlerinin tanımı ve işletme içindeki gelişimi verilerek, üst yönetimin Bilgi Sistemlerine bakış açısı genel olarak tartışılmıştır. Üçüncü bölümde, Bilgi Sistemlerinin stratejik planlama süreci aşamaları tanıtılmıştır. Bilgi Sistem stratejilerinin stratejik belirlenmesinde kullanılan genel tekniklerde bu bölüm içinde ele alınmıştır. Son bölümde ise, Zeytinoğlu Holding Bilgi İşlem Merkezi tarafından yürütülen, Zeytinoğlu Topluluğu Bilgi Sistem yapısının geliştirilmesine ilişkin çalışmalar, Stratejik Planlama Süreci içinde incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectStratejik planlama -- Bilgi işlemen_US
dc.subjectEnformasyon teknolojisi -- Yönetimen_US
dc.subjectYönetim -- Bilgi işlemen_US
dc.subjectYönetim bilgi sistemlerien_US
dc.titleBilgi sistemlerinin stratejik planlaması ve Zeytinoğlu Holding A.Ş.'de bir incelemeen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 125 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record