Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Mehmet, 1943-
dc.contributor.authorAltuntaş, Erhan
dc.date.accessioned2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.available2015-12-04T14:36:11Z
dc.date.issued1998
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9042
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 133530en_US
dc.description.abstractGünümüzdeki hızlı teknolojik gelişmeler işletmeleri büyük ölçüde etkilemektedir ve işletmeler bu gelişmenin ortaya çıkardığı ürünleri, üretim, planlama, kontrol vb. alanlarda kullanmaktadırlar. Çoğu zaman işletmeler, teknolojik gelişmeler karşısındaki hıza ayak uyduramamakta ve ileri teknolojileri kullanan rakipleri karşısında zorlanmaktadırlar Özellikle son yıllarda bilgisayar bilimlerinde, yazılım ve donanım alanında çok hızlı gelişmeler yaşanmaktadır. Bilgisayar kullanımının hızla yaygınlaşması ve yeni ortaya çıkan yazılımların, daha üst seviyelerde donanıma ihtiyaç göstermesi ile yeni ürünlere olan talep de artmaktadır. Bilgisayar bilimlerindeki bu ilerleme, insan gibi düşünen ve davranan sistemlerin geliştirilmesine yönelik olarak, 1950'li yıllardan beri sürmektedir. Yapay zeka olarak isimlendirilen bu alan, insan düşünme ve davranışlarını taklide yönelik olduğundan, nöroloji, psikoloji ve mühendislik gibi farklı disiplinleri kapsayan geniş bir alana yayılmıştır. Yapay zeka konusu incelenmeden önce, temel kavramlar olarak yönetim bilgi sistemleri, Karar destek sistemleri ve Uzman sistemler hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra konu ile ilgili olması bakımından beyin, bilgisayar ve bilgisayar ağları konusunda bilgi verilerek, beyinÊbilgisayar karşılaştırması yapılmıştır. Bu karşılaştırmadan sonra yapay zekanın tarihsel gelişimi ve konu üzerindeki farklı yaklaşımlar ele alınmış ve yapay zekanın değişik alanları tanıtılarak uygulama örnekleri verilmiştir. TUSAŞ'da sanal gerçeklik uygulaması olarak bir CAD örneği, ayrıca kullanıma uygun verilerin sistem tarafından oluşturulduğu CUTDATA programı incelenmiştir. Sonuç olarak, üretimdeki verimlilik artışı ve hata oranlarının azaltılması ile kullanılan teknoloji arasında ilişki kurularak, işletmeler açısından yapay zeka teknolojisinin önemi vurgulanmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYönetim bilgi sistemlerien_US
dc.subjectYönetim bilimien_US
dc.subjectYapay zekaen_US
dc.titleİşletme yönetiminde yapay zekaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVIII, 102 y. : resim.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record