Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Uğur
dc.contributor.authorTopçu, Defne
dc.date.accessioned2018-09-10T10:23:21Z
dc.date.available2018-09-10T10:23:21Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9676
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 382317en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın konusunu, devlete karşı muhalefetin, çoğulculuğun, siyasal katılımın ve demokrasinin en güçlü ve etkili araçlarından biri olan toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı oluşturmaktadır. Toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, kolektif kullanımlı bir düşünce özgürlüğü hakkı olarak devletlerin şaşmaz bir şekilde sistematik müdahalede bulunduğu bir haktır. Devletlerin bu hak üzerindeki müdahaleleri, en basit şekliyle hukuka uymamak veya hukuku değiştirmek şeklinde hukukî ve görünür alanda ortaya çıkabileceği gibi hakkı dolaylı yoldan etkileyecek başka haklara müdahalelerde bulunmak, toplumda belli bir algı inşa etmek vb. şeklinde hukukun dışında ve görünmez bir alanda da yürütülebilir. Bu çalışmada, hakka müdahale alanları ile hakkın gerçekleşmesine etki eden faktörlerin neler olduğu ve Türkiye’de bu hakkın ne ölçüde gerçekleştiği sorusunun cevabı aranmaktadır. Bu doğrultuda, devletin yürürlükteki hukuk aracılığıyla toplantı ve gösteri yürüyüşüne tanıdığı koruma alanı ile toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkının fiilî rejimi arasındaki farklılığın ortaya koyulması ve bu ikisi arasındaki farklılığa etki eden faktörlerin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu faktörlerin net bir şekilde ortaya konulabilmesi bakımından Türkiye ile benzer siyasî ve hukukî kurumlara ancak çok farklı bir siyasal ve demokratik kültüre sahip Yunanistan ile karşılaştırma yapılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectToplantı ve gösteri özgürlüğü -- Türkiyeen_US
dc.subjectToplantı ve gösteri özgürlüğü -- Yunanistanen_US
dc.titleTürkiye ve Yunanistan'da toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 97 yaprak : resim + 1 CD-ROM.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record