Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHerekman, Aykut
dc.contributor.authorDönmez, Recai
dc.date.accessioned2005-09-28T09:41:57Z
dc.date.available2005-09-28T09:41:57Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9691
dc.identifier.urien_US
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 7734en_US
dc.description.abstractAraştırmamızın "Yürütmenin Durdurulması Kavramı ve Bu Konudaki Yaklaşımlar" başlığını taşıyan kısmında yürütmenin durdurulması kavramının teorik temellerini ortaya koyduktan sonra, vergi yargısı açısından kavramın taşıdığı anlamı belirttik. Bunu yaparken vergi yargısında yürütmenin durdurulması konusunda ileri sürülmüş görüşlere de yer verdik. İkinci kısım, "Türkiye'de Yürütmenin Durdurulması" başlığını taşımaktadır. "Türk Vergi Yargısı Açısından Yürütmenin Durdurulması" alt başlığını taşıyan kısımda, bugünkü Türk vergi yargısının yapısını ortaya koyduktan sonra vergi mahkemelerinde dava açmanın yürütmenin durdurulması açısından doğuracağı sonucu, İdari Yargılama Usulü Kanununun benimsediği ilke ve bu ilkeden sapmalar çerçevesinde inceledik. İncelememiz sırasında doğması olası çeşitli sorunları tartıştık ve bunlara bir cevap bulmaya çalıştık.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectYürütmenin durdurulmasıen_US
dc.subjectVergi yönetimien_US
dc.titleTürk vergi yargısında yürütmenin durdurulmasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageV, 127 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record