Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtaç, Engin
dc.contributor.authorYıldız, Ali
dc.date.accessioned2005-09-28T09:41:57Z
dc.date.available2005-09-28T09:41:57Z
dc.date.issued1985
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9692
dc.identifier.urien_US
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8792en_US
dc.description.abstractBu çalışmanın amacı, Türk devlet muhasebesinin program bütçe ile olan ilişkilerini ve program bütçenin önemli bir parçası olan fayda-maliyet analizleri için gerekli olan verilerin sağlanabilmesi için nelerin yapılabileceğini ortaya koymaktadır. Program bütçe sisteminde temel ağırlık, kamu harcamalarının azami faydayı verecek şekilde kullanılmasına ve bunun için hizmetler arasında tercihlerde bulunulmasına verildiğinden sistem, bütçenin gelir yönünden çok gider yönüyle ilgilenmektedir. Bu yüzden program bütçe ile devlet muhasebesi ilişkilerinin ortaya konulmasını amaçlayan bu çalışmada devlet muhasebesinin daha çok kamu giderleri yönünden incelenmesi ile sınırlandırılmıştır. Çalışmada ağırlık devlet muhasebesinin fayda-maliyet analizleri için gerekli verileri sağlamadaki özelliğine verildiriğinden, merkezde tutulan hesaplardan çok harcamacı kuruluşların işlemlerinin kaydedildiği il ve ilçe saymanlıklarındaki hesaplara ağırlık verilmiştir. Çalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde program bütçe sisteminin tanımı, esasları ve Türkiye uygulamasının sonuçları üzerinde durulmakta, ikinci bölümde Türk devlet muhasebesinin esasları, kullanılan hesaplar ve muhasebe örgütü, üçüncü bölümde ise Türk devlet muhasebesinin program bütçe ile ilişkileri ele alınmaktadır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectDevlet muhasebesien_US
dc.titleTürkiye'de program bütçe ile devlet muhasebesi ilişkilerien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageIII, 65 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record