Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorBildirici, Ziyaettin
dc.contributor.authorBozkurt, Harun
dc.date.accessioned2005-09-28T07:28:02Z
dc.date.available2005-09-28T07:28:02Z
dc.date.issued1989
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9696
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8913en_US
dc.description.abstract'Türkiye'de İşletme Stoklarının Değerlemesi ve Stok Değerlemesinin Vergiye Tabi Kazanç Üzerindeki Etkileri' konulu çalışma üç bölümden oluşmakdadır. Birinci bölümde; Stok ve Değerleme kavramları üzerinde durulmuştur. İkinci bölümde; Stok Değerleme Yöntemleri, V.U.K. göre Stokların Değerlemesi, Stok Değerlemede Karşılaşılan Sorunlar incelenmiştir. Üçüncü bölümde de; Konuyla ilgili Eskişehir'de bazı İşletmeler üzerinde uygulama yapılmıştır. İşletmelerin satmak, üretimde girdi olarak kullanmak amacıyla bünyelerinde bulundurdukları stoklar, işletmeye sağladıkları yararlar yanında bir takım giderlere de neden olmaktadır. İşletmelerin stoklarını hangi değerleme yöntemiyle değerleyecekleri konusunda V.U.K'da açık bir hükmün olmaması, uygulamada sorunlara yol açmaktadır. Değişik stok değerleme yöntemlerinde bulunacak dönem sonu stok değerlerinin farklılığı, ticari ve mali karı da etkilediğinden, vergi kayıplarının önlenmesi yanında işletmelerin elde etmedikleri kazançlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalmamaları için de konuyla ilgili V.U.K.'da düzenlemeler yapılması kanısındayız.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectŞirketleren_US
dc.subjectMaliyet muhasebesien_US
dc.subjectVergilemeen_US
dc.subjectStok kontrolüen_US
dc.titleTürkiye'de işletme stoklarının değerlemesi ve stok değerlemesinin vergiye tabi kazanç üzerindeki etkileri : Eskişehir uygulamasıen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 146, IV y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record