Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorAtaç, Beyhan
dc.contributor.authorKoç, Taner
dc.date.accessioned2013-01-02T07:25:12Z
dc.date.available2013-01-02T07:25:12Z
dc.date.issued1986
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9714
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 7687en_US
dc.description.abstractToplumsal yapının bir parçası olan vergi yapısı da gelişen ve değişen toplumsal yapıya uygun olarak gelişmektedir. Bu gelişim ise, hem bir finansman kaynağı olarak, hem de iktisat ve maliye politikası aracı olarak, vergilerin önemini arttırmaktadır. Vergi yapılarında meydana gelen bu değişimlerin neler olduğu ve Türkiye'de bu gelişmenin nasıl olduğunu belirtmek için bu çalışma yapılmıştır. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde vergi yapısı kavramı ve vergi yapısını tayin eden etkenler açıklanmış, vergi yapısının değişen toplumsal yapıdaki gelişimi incelenmiştir. İkinci bölümde ise, Cumhuriyet Döneminden itibaren Türk vergi yapısında meydana gelen değişim incelenmiş, vergi yapısının gelişimi üzerinde etkili olabilecek etkenler yardımı ile Türk vegi yapısının gelişimi 1970-1984 dönemi için deneysel olarak test edilmeğe çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMaliye politikasıen_US
dc.subjectVergilemeen_US
dc.titleTürkiye'de vergi yapısı ve gelişimi : 1970-1984 dönemleri arası Türk vergi yapısı üzerine ampirik bir araştırmaen_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageVI, 78 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record