Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorHerekman, Aykut
dc.contributor.authorUygan, Yusuf
dc.date.accessioned2013-01-02T15:04:19Z
dc.date.available2013-01-02T15:04:19Z
dc.date.issued1988
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9721
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 8793en_US
dc.description.abstractÇalışma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde teorik olarak eğitim hizmetleri, yüksek öğretim hizmetleri ve eğitim hizmetleri ile yüksek öğretimin finansmanı incelenmiştir. İkinci bölümde ise, Türkiye'de yüksek öğretim yasal çerçeve içinde ele alınarak Cumhuriyet'ten günümüze yüksek öğretimdeki gelişmelere dikkat çekilmiştir. Üçüncü bölümde de 1975-1984 döneminde yüksek öğretimin gelirleri ve bu gelirlerin bileşimi toplam olarak ayrıca kurumlara dağılımı açısından ele alınmıştır. Diğer taraftan harcamaların nominal ve reel olarak gelişimlerinin yanı sıra milli gelir, konsolide bütçe harcamalarıyla, yüksek öğretim harcamaları arasında ilişki kurularak yüksek öğretim harcamalarının kurumsal dağılımı ve ekonomik sınıflandırmaya göre nominal ve reel gelişimi ile kurumlara dağılımı ve kurumların harcamaları içinde oransal olarak cari, yatırım ve transfer harcamalarının payları bulunmuştur. Ayrıca da, 1975-1984 döneminde yüksek öğretim gören öğrenci sayısı ile toplam yüksek öğretim harcamaları arasında ilişki analiz edilmeye çalışılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFinansen_US
dc.subjectYükseköğretimen_US
dc.titleTürkiye'de yüksek öğretimin finansmanı ve ekonomik sınıflandırma açısından harcamalarının analizi (1975-1984 dönemi)en_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageXI, 123 s.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record