Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.advisorGökbel, Doğan
dc.contributor.authorGüler, Gamze
dc.date.accessioned2015-06-01T13:48:52Z
dc.date.available2015-06-01T13:48:52Z
dc.date.issued2005
dc.identifier.uri
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/9813
dc.descriptionTez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesien_US
dc.descriptionAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Maliye Anabilim Dalıen_US
dc.descriptionKayıt no: 337289en_US
dc.description.abstractKurum kazançlarının vergiye tabi tutulması nedeniyle ülkemizde de ilk olarak 1950 yılında 5422 Sayılı Kanunla kurumlar vergisi uygulamaya konulmuştur. Daha sonraki yıllarda kurumlar vergisi mevzuatında yapılan düzenlemelerle de yatırımların arttırılması ve kurumlaşmanın teşvik edilmesi amaçlanmış ve ülkenin kalkınmasına öncelik etmesi için sermaye şirketleri çıkarılan kanunlarla desteklenmiştir. Kurumların ödedikleri Kurumlar vergisinin, elde etmiş oldukları gelire oranlanması kurumlar vergisi yükünü vermektedir. Ancak ülkemizde konuya ilişkin istatistiki bilgiler bulunmadığından Kurumlar vergisi yükü hesabı yapılamamaktadır. Buna karşın, kurumlar vergisi yükü üzerinde Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan düzenlemeler önemli rol oynamaktadır. Ülkemizde yapılan bu vergi düzenlemeleriyle, kurumlar vergisi yükü düşük tutulmaya çalışılmaktadır.Bu çalışmada, Kurumlar Vergisi Kanunu'nda yapılan değişikliklerin kurumlar vergisi yüküne etkisi incelenmiştir. Bu inceleme yapılırken kurumlar vergisinin tarife yapısına ve vergi matrahının hesaplanmasına yönelik olarak kurumlar vergisinin oranında, tevkifat uygulanmasında, asgari kurumlar vergisinde, indirilecek giderlerinde, istisna ve muafiyetlerinde yapılan değişiklikler ele alınmıştır. Yapılan bu tür vergi uygulamalarının genelde kurumlar vergisi yükü üzerinde azaltıcı etkisi olduğu sonucuna varılmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKurumlar vergisi -- Hukuk ve mevzuat -- Türkiyeen_US
dc.titleKurumlar vergisi kanunundaki değişikliklerin kurumlar vergisine etkisien_US
dc.typemasterThesisen_US
dc.contributor.departmentSosyal Bilimler Enstitüsüen_US
dc.identifier.startpageX, 118 y.en_US
dc.relation.publicationcategoryTezen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record