Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Günlük yaşamımızdaki değişim ve televizyon reklamları 

      Örem, Ayşın (Anadolu Üniversitesi, 1996)
      "Günlük yaşamımızdaki değişim ve televizyon reklamları" adlı çalışma yedi bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, çalışmanın problemi, amacı, önemi, varsayımları sınırlılıkları ve tanımları yer almaktadır. İkinci bölümde, ...