Advanced Search

Now showing items 1-10 of 10

  • Alexander-Conway polinomları 

   Canal, Aslı (Anadolu üniversitesi, 2012)
   Bu çalışma, iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, düşük boyutta en önemli funktor olan temel grup, ve inşası çalışılmıştır. Aslında temel grup, 3 ve 4 boyutlu manifoldlar ve klasik düğüm teorisi için denklik sınıflarının ...
  • Düğüm gruplarının Su(2) temsilleri 

   Ergen, Mehmet (Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Bu tez tamsayı düğümve tamsayı link gruplarının SU(2) temsilleri uzayı,G tamsayı düğüm ya da link grubu olmak üzere, R(G) = Hom(G,SU(2)) uzayının topolojik yapısı hakkındadır. Köşegen bir temsille eşlenik olan temsile ...
  • Düğüm gruplarının su(2) temsilleri 

   Uygur, Tangül (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Bu çalışmada bazı düğüm gruplarının (indirgenemez) SU(2 ) temsilIerinin uzayının topolojik tipi karakterize edilmiştir. Genel bir düğüm grubu için ve özelde iki köprülü düğümler içİn yapısı hakkında henüz hiç bir şey ...
  • Finite subquandles of sphere 

   Özdemir, Nülifer; Azcan, Hüseyin (Scientific Technical Research Council Turkey-Tubitak, 2010)
   In this work finite subquandles of sphere are classified by using classification of subgroups of orthogonal group O(3). For any subquandle Q of sphere there is a subgroup G(Q) of O(3) associated with Q. It is shown that ...
  • Kürenin sonlu alt quandıllarının sınıflandırılması 

   Özdemir, Nülifer (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Bu tezde, kürenin sonlu alt quandılları 0(3) ortagonal grubunun sonlu alt grupları kullanılarak incelenmiştir. Kürenin bir Q alt quandılana olmak üzere 0(3) ortagünal grubunun alt grubu karşılık getirilmiştir. Q sonsuz bir ...
  • Minkowski serileri ile fraktallara alternatif bir yaklaşım 

   Çuvalcı, İsmail (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   Bu tezde geometrinin önemli kavramlarından biri olan fraktal kavramına alternatif bir kavramsal yaklaşım ortaya koyulmuştur. Tezimizin birinci bölümü tarihsel notların verildiği giriş bölümüdür. Tezimizin ikinci bölümü ...
  • A note on a theorem of Rantzer 

   Dzhafarov, Vakif; Koçak, Şahin; Azcan, Hüseyin (John Wiley & Sons LTD, 2002)
   In this note we fill the missing cases of a theorem of Rantzer on the relationship between n-convex directions and the growth condition. We mainly show that if a second or a third order polynomial is a 3-convex direction, ...
  • On the Hausdorff dimension of the subsets of $R^n$ under differentiable functions 

   Bu çalışmada $R^n$ 'nin alt kümelerinin türevlenebilir fonksiyonlar altındaki görüntülerinin Hausdorff boyutları araştırılmıştır. $D\subset R^n$ olmak üzere $f : D\rightarrow R^n $ türevlenebilir fonksiyonu verildiğinde, ...
  • The space of irreducible SU(2) representations of the twist knots 

   Uygur, T; Azcan, Hüseyin (World Scientific Publ Co Pte LTD, 2004)
   In this work we classify the space of irreducible SU(2) representations of the groups of the twist knots by means of a geometric method which is generalizable to all the 2-bridge knots.
  • Temel grup ve hesaplama yöntemleri 

   Koparan, Murat (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Bu çalışmada; temel grup ve hesaplama yöntemleri verilmiştir. İki kapalı eğrinin çarpımı işlemi altında temel grup yapısını oluşturmamıza izin veren homotopi dönüşümü tanımlanmıştır. Homeomorfik yol-bağlantılı uzayların ...