Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Çağdaş seramik sanatında simgesel anlatımlar 

   Canbolat, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   İlkel zamanlardan günümüze değin insan yaşamının hemen her alanında soyut ya da somut biçimlerde karşımıza çıkan simge, teknoloji ve endüstri koşullarının hızlı gelişimi ile daha yoğun bir biçimde yaşamımızda yer almaya ...
  • Pottery Wheels in Ceramic Art 

   With the use of pottery wheel which is a turning point in Ceramic Art, the speed of ceramic production and also the quality of the products is increased. This increase and the development has been taken long period. In ...
  • Seramik Sanatında Kullanılan Tornalar 

   Seramik sanatında bir dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz seramik tornaların kullanımıyla seramik üretimi hız kazanmış ve üretilen ürünlerin kalitesi artmıştır. Bu artış ve gelişim uzun bir sürece yayılmaktadır. ...
  • Seramik sanatında kullanılan tornalar 

   Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, Seramik Bölümü; Çobanlı, Zehra; Canbolat, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Seramik sanatında bir dönüm noktası olarak nitelendirebileceğimiz seramik tornaların kullanımıyla seramik üretimi hız kazanmış ve üretilen ürünlerin kalitesi artmıştır. Bu artış ve gelişim uzun bir sürece yayılmaktadır. ...
  • Seramik şekillendirme yöntemlerinde tornanın kullanımı ve seramik tornalar 

   Canbolat, Ayşe (Anadolu Üniversitesi, 2011)
   Geleneksel ve sanatsal seramiklerin şekillendirilmesinde kullanılan torna, dönen bir tabla üzerinde simetrik formlara biçim vermede kullanılan seri bir araçtır. Tornanın ilk örnekleri elle şekillendirme yönteminin uygulanmasına ...