Advanced Search

Now showing items 1-13 of 13

  • 1844 nüfus sayımına göre Dobruca 

   Büyükbaş, Burcu (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Osmanlı Devleti'nin Sağ koldaki en önemli bölgelerinden biri olan Dobruca XIX. Yüzyılda Özi Eyaletinin Varna Sancağına bağlı kazalardan oluşuyordu. Bölge hem ekonomik hem de askeri açıdan vazgeçilmez bir öneme sahipti. ...
  • Celebkeşan teşkilatı 

   Uçtu, Remzi (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   İstanbul, fethi takiben hızlı bir değişim ve gelişime sahne olmuş, kendi içinde de önemli sorunları gündeme getirmiştir. Devasa boyutlara ulaşan nüfusunun kasaplık et cinsinden ihtiyaçlarının temini konusu da bunlardan ...
  • İstanbul Kadılığı 43 numaralı şer'iyye sicili (H.1192-1193/M.1778-1779) 

   Kaya, Nail (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   Defter, İstanbul Müftülüğü'ne bağlı şer'iyye sicil arşivinin 1 numaralı İstanbul Mahkemesi Bölümü'nde 43 numaralı ile İ'lam defteri olarak kayıtlıdır. 44x15 cm. ebadında olup 50 varak'tan ibarettir. Defterde 16 sayfa boş ...
  • Karacahisar Kalesi Ve Osmanlı Devletinin Kuruluşundaki Önemi 

   Doğru, Halime (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   Karacahisar Kalesi; Eskişehir’in güneybatısında, Porsuk Çayı ’nın yanındaki platonun üzerinde kurulmuş bir Bizans kalesidir. Anadolu Selçuklu Devleti’nin sınırı Karacahisar Kalesi’ne kadar dayanıyordu. Kalenin tekfuru ...
  • Mukataa sistemi ve bu sistem içinde Sultanönü Mukataasının yeri 

   Erden, Serpil (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   Mukataa Sistemi, Osmanlı sosyal ve iktisadi yaşamında 15. yüzyıldan itibaren önemli yer tutan ve 20. yüzyıla kadar varlığını sürdüren bir uygulama olmuştur. Devlete ait işletmelerin ve öteki türden kaynakların, özel teşebbüs ...
  • Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı arasındaki ilişkiler : (16. ve 17. yüzyıllar arası) 

   Kavak, Nuri (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   Osmanlı Devleti ile Kırım Hanlığı arasındaki ilişkileri; ekonomik, idari, kültürel, sosyal ve askeri olmak üzere bir çok başlık altında toplamak mümkündür. Yalnız tüm bu konular incelenirken, Kırım Hanlığı'nın Osmanlı idari ...
  • Osmanlı Devleti'nde Vezir-i Azamlık kurumu 

   Kaplan, Enver (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Osmanlı Devletinin merkez örgütünde Padişahtan sonra yer alan en büyük devlet memuru vezirÊi azamdı. Devletin kuruluşundan itibaren var olan vezirlik kurumu, İmparatorluğun sonuna kadar devam etti. ''Vezir''in sözlük anlamı ...
  • Osmanlı Devletinde nişancılık durumu 

   Polat, İsmail (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   Osmanlı Devleti'nin karar organı Divan-ı Humayun'dur. Rütbe bakımından olmasa da işlev bakımından Divan-ı Hümayun üyelerinden birisi nişancıdır. Farsça bir kelime olan nişanın Türkçe karşılığı olarak tuğra, Arapça karşılığı ...
  • Osmanlı İmparatorluğu'nda idari yapının çöküşü 

   Üsküdar, Rıza (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Bu çalışma, Osmanlı idari yapısının çöküş sürecini ele almaktadır. Olaylar, Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan, idari yapının çöküşünün yoğun hissedildiği XVII. yy sonlarına kadar olan gelişmeleri içermektedir. Osmanlı ...
  • Rumeli'de geri hizmet teşkilatı içinde çingeneler 

   Dingeç, Emine (Anadolu Üniversitesi, 2004)
   Dünyanın her köşesine yayılmış olan Çingeneler, Osmanlı Devleti'nde de çoğunluğu Rumeli'de olmak üzere bulunuyorlardı. Osmanlı Devleti sınırları açısından genişlemeyi hedeflediği Rumeli'de, geri hizmet kurumlarını oluştururken, ...
  • XVI ve XVII yüzyıllarda Rumeli yürükleri ve Naldöken yürük grubu 

   Toprakeşenler, Sema (Anadolu Üniversitesi, 1999)
   Osmanlı Devletinde sosyal yapı içinde önemli bir yeri olan yürük sınıfı, Rumeli'de ocaklar halinde teşkilatlandırılarak Anadolu yürüklerinden farklı bir askeri ve hukuki kimlik kazanmıştır. Bu kimlikle Rumeli'de üstlenmiş ...
  • XVI. yüzyılda Göynük ve Yenice-i Taraklı kazaları 

   Toprakeşenler, Sema (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   XVI. yy'da Hüdavendigar Sancağı içersinde yeralan Göynük ve Yenice-i Taraklı kazaları Osmanlıların ilk fethettiği yerler arasın- dadır. Osmanlı gaza politikasına güzel bir örnek oluşturan Göynük ve Yenice-i Taraklı, fetihten ...
  • XVI. yüzyılda Söğüt ve Domaniç kazaları 

   Berkün, Jülide (Anadolu Üniversitesi, 1994)
   Söğüt ve Domaniç'in, Osmanlı Devleti'nin kurulup, imparatorluk haline gelmesinde büyük rolü olmuştur. Söğüt ve Domaniç, Osmanlı Dev- leti'nin temelinin atıldığı yerlerdir. Bu nedenle Söğüt ve Domaniç'in XVI. yüzyıldaki ...