Now showing items 1-5 of 5

  • 1260-61 / 1844-45 Temettuat Sayımı Işığında Çukurhisar Köyünün Ekonomik Ve Sosyal Görüntüsü 

   Efe, Ayla (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde ML. TMT8274 numaralı temettuat defterine dayalı olarak yapılan bu çalışmada elde edilen veriler; köy halkının ekonomik ve sosyal yapısı ile köy ekonomisi üzerine dair sınırlı da olsa bazı ...
  • 1840 temettuat defterlerine göre Korkuteli kazasının sosyoekonomik dinamikleri 

   Gök, Ümit (Anadolu Üniversitesi, 2015)
   1840 temettuat defterlerine göre Korkuteli kazasının sosyoekonomik dinamikleri başlıklı tezimde, yörenin ekonomisine dair bir perspektif oluşturmakla beraber Osmanlı taşra toplumunun yaşayış biçimlerine dair tespitler ...
  • Eskişehir demiryolu 

   Efe, Ayla (Anadolu Üniversitesi, 1998)
   Eskişehir demiryolu Anadolu-Bağdat demiryolu üzerinde bir kavşak noktasıdır. İzmit'ten başlayarak Eskişehir üzerinden Ankara'ya ulaşan hattın imtiyazı 1888'de Almanya'ya verilmişti. Yapımına Nisan 1889'da başlandı. 19 ...
  • Muhassıllık teşkilatı 

   Efe, Ayla (Anadolu Üniversitesi, 2002)
   Esas itibanyla iltizam sisteminden emanet sistemine geçişi ifade eden Muhassıllık Teşkilatı; Muhassıl, Muhassıllık Meclisi ve Askeri zabitan üzerine kurulmuştu. Çünkü, sistemde her türlü vergi gelirinin toplanma işi ...
  • Osmanlılarda keyif verici bir madde : esrarın hikâyesi 

   Gezer, Onur (Anadolu Üniversitesi, 2016)
   Esrar, modern manada merkezi sinir sistemi ve beyin üzerindeki etkisiyle kişiyi kendi sınırları dışına çıkmış olma zannına sokan uyuşturucu maddelerden biridir. Fakat ne insanın sınırlarını aşma arzusu ne de bunun için ...