Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Ayla Kutlu'nun Bir Göçmen Kuştu o Adlı Romanı Üzerine Bir İnceleme 

   Ayla Kutlu ilk romanı Kaçış’la (1979) edebiyat dünyasına girmiş; eserlerinin çoğunluğunu 1980’li, 1990’lı yıllarda yazmıştır. Ağırlıklı olarak ülkemizin değişik tarihsel dönemlerine değinmiş, bu dönemlerdeki siyasal ve ...
  • Cemal Süreya'nın düzyazılarında şiir ile ilgili görüşleri 

   Koç, Metin Necmi (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Sanatçıları birbirinden ayıran önemli özellikler, sanat düşüncelerindeki farklılık ve bu farklılığı sanat eserine orijinal bir bakışla yansıtmalarıdır. Sanatçıyı tanıtan kılavuz hükmünde olan eser, sanatçının içinde bulunduğu ...
  • Edip Cansever şiirinde dil ve anlatım 

   Kara, Melike (Anadolu Üniversitesi, 2007)
   İkinci Yeni şiirinin öncü isimlerinden olan Edip Cansever, "kapalı, zor anlaşılan, bireyci, topluma sırtını dönmüş, soyut" özellikleri olan şiirler yazdığı yönünde eleştirilmiştir. Diyalog, monolog gibi tiyatro tekniklerini ...
  • Necdet Neydim'in çocuk şiirleri üzerine bir çalışma 

   Gülelma, Özlem (Anadolu Üniversitesi, 2014)
   Şiirleriyle çocuklara, hayata ve insana ait duyarlılıklar kazandırmak isteyen Necdet Neydim, çocuk edebiyatının en önemli temsilcilerinden biri olarak gerek şiirleri gerekse edebî ve fikrî aktarımlarıyla okuyucularına büyük ...
  • Sabahattin Ali’nin Romanlarında Aydınlar 

   Güneş, Zeliha (Anadolu Üniversitesi, 2001)
   1930’lu ve 1940’lı yıllarda öykü ve romanları yayınlanan Sabahattin Ali, çağdaş Türk edebiyatının önde gelen yazarlarındandır. Sabahattin Ali’nin ilk romanı Kuyucaklı Yusuf’ta olaylar Yusuf adında öksüz bir gencin ...
  • Tarihsel Bir Roman: Attila 

   Özet: Attila, Peyami Safa'nın, bugüne dek üzerinde durulmayan, belki de pek bilinmeyen bir romanıdır. Kitabın başına koyduğu, "Attilâ Romanını İzah Eden Başlangıç" başlıklı önsöz niteliğindeki yazıda Attilâ'nın kim olduğunun ...