Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye’de Ekonomik Anayasa ve Üç Önemli Konu 

      Karluk, Rıdvan (Anadolu Üniversitesi, 2013)
      Türkiye Cumhuriyeti’nde, kuruluşundan sonra en önemli sivil anayasa yapma süreci devam etmektedir. 1982 Anayasamızda ekonomik ve mali hükümler bir bütün olarak değil, aksine dağınık bir şekilde yer almıştır. Anayasada Mali ...