Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Türkiye kömür madenciliğinde verimlilik analizleri 

      Kocaağa, Nurhan (Anadolu Üniversitesi, 1993)
      Bu çalışmada, Türkiye Kömür Madenciliği devlet ve özel linyit ile taşkömürü sektörlerinde yapılan üretim faaliyetleri verimli- liğinin analiz edilmesi amaçlanmıştır. Verimlilik analizlerinde ise 1968-1989 yılları arasında ...