Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Bose-Einstein yoğuşmasında girdap yapılar 

      Oral, Seçil (Anadolu Üniversitesi, 2009)
      Bu tezde Bose-Einstein Yoğuşması'nın genel bir tanımlaması yapıldıktan sonra, yoğuşmadaki atomlar arası etkileşimler incelenmiş ve Yoğuşmuş Durum Teorisi, Gross-Pitaevski denklemi, tuzaklanmış yoğuşmanın taban durumu, ...