Now showing items 1-3 of 3

  • Avrupa Birliği’nin Akdeniz Politikası Ve Barselona Süreci 

   Uzun, Ertuğrul (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   Barselona Süreci, Kasım 1995’te, 15 Avrupa Birliği Üye Devletinden ve 12 Akdeniz Devletinden oluşan 27 katılımcı tarafından Barselona Bildirgesinin ilan edilmesiyle başlamıştır. Bu, Akdeniz havzasını bir barış, istikrar ...
  • Hukukun göstergebilimsel analizi 

   Uzun, Ertuğrul (Anadolu Üniversitesi, 2006)
   Göstergebilim, bildirişimde kullanılan göstergelerin ve gösterge sistemlerinin incelenmesi olarak tanımlanabilir. Birisi A.J. Greimas'ın, F. de Saussure'ün yapısal dilbilimine ve Lévi-Strauss'un yapısal antropolojisine ...
  • Ingiliz Analitik Hukuk Teorisi Ve John Austin 

   Uzun, Ertuğrul (Anadolu Üniversitesi, 2003)
   On sekizinci yüzyıla kadar fizik yasaları ile insan davranışlarının standartlarını belirleyen hukuki, ahlaki ya da başka bir tür normatif kural arasında açık bir sınır çizilmemişti. Bu, bilimdeki seküler çalışmalara vurgu ...