Advanced Search

Now showing items 1-6 of 6

  • Biyografi: Etnograflar İçin Yöntem ve Öneriler 

   Biyografi, edebiyat ve sosyal bilimler kadar, antropoloji için de bir yöntem ve veri kaynağıdır. Yöntem, 1920'li yıllardan beri ABD antropolojisinde kullanılmaktadır. Biyografinin öznesi, araştırılan topluluğun bir üyesi ...
  • Büyü, Sivas ve Miras 

   Bu yazı, Sedat Veyis Örnek'in 'Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Batıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki' adlı ilk bilimsel kitabını konu etmektedir. Yazının amacı sadece bu kitabı ...
  • Halk hikâyelerindeki aşkın antropolojik betimlemesi 

   Bu çalışmada âşık tarzı halk hikâyelerindeki kadınla erkeğin birbirlerine duydukları aşkı konu edilmektedir. Çalışmanın amacı ise halk hikâyelerinin anlattığı aşkı betimlemektir. Bu amaçla ağırlıklı olarak antropologlar ...
  • "Hasta Adam" Ülkesindeki Küçük Kuzenimiz 

   Makalede, Amerikalı çocuklara farklı kültürleri tanıtan bir kitap serisinden, 1904 yılında basılmış Küçük Türk Kuzenimiz konu edilmektedir. Kitap, tamamen etnografik verilere dayanmaktadır. Kitap, ne etnografik bir ...
  • Karşılaştırmalı deli dumrul destanı çözümlemesi 

   Bu çalışmanın konusu Dede Korkut destanlarından biri olan Deli Dumrul’dur. Çalışmayla destanın tüm katmanları ve derin anlamıyla okunması amaçlanmaktadır. Bu amaçla klasik destan metni ile Murathan Mungan’ın “Dumrul ile ...
  • Tiki Tiki tempo: uzun adlı çocuğun Türkiye yolculuğu 

   “Uzun adlı çocuk” masalı, Amerika ve Japonya gibi Türkiye?de de anlatılmaktadır. Bu çalışmanın ilk amacı da bu masalın Türkiye?deki tarihi ve coğrafi yolculuğunu betimlemektir. Bu amaca ulaşmak için bu masalın kökeni, ...