Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYeşilay, Selvin
dc.contributor.authorAkbey, Ufuk
dc.date.accessioned2019-10-18T19:03:27Z
dc.date.available2019-10-18T19:03:27Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1308-2264
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpVNU9UQTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11079
dc.description.abstractCam, günümüzde olduğu gibi çok eski zamanlardan beri pratikte ve dekoratif amaçlı kullanılagelen amorf yapılı bir malzemedir. Geçmişten günümüze cam dekorasyonunda çeşitli araçlar ve teknikler kullanılmıştır. Farklı özelliklere sahip özgün dekor etkileri elde etmek için uçucu kül, odun külü, metalik tuzlar vb. birçok malzeme cam yüzeyinde dekor amaçlı kullanılabilir. Uçucu kül, pulverize kömürün yanması sonucu oluşan ve gazlarla yanma odasından taşınan kalıntıdır. Tüm dünyada yüksek miktarda uçucu kül üretilmektedir ve atıkların aktarılması yüksek maliyetli bir sorun olagelmiştir. Uygun bir şekilde işlem görmeyen atıklar önemli çevresel sorunlara neden olduğundan, atıkların elden çıkarılması için uçucu küllerin tarım, sanat ve sanayi gibi alanlarda potansiyel olarak yeniden kullanılması araştırılmaktadır. Bu çalışmada farklı ve yeni görsel etkiler ve dokular elde etmek için cam yüzeylerinde uçucu kül kullanılarak dekoratif camlar üretilmiştir. Cam sanatçıları için ilginç bir dekorasyon yöntemi keşfetmenin yanı sıra, aynı zamanda çevreye ve sağlığa zararlı atık bir maddenin etkisini azaltmaya katkıda bulunmayı da amaçlanmıştır.en_US
dc.description.abstractGlass is an amorphous material that has been used for practical and decorative purposes since ancient times as it is today. In the past, various tools and techniques have been used in glass decoration. Many materials can be used for decorating on the glass surface as fly ash, wood ash, metallic salts, etc. to achieve original decor effects with different properties. Fly ash is a residue formed by the burning of the pulverized coal and carried from the combustion chamber by the gases. High quantities of fly ash are being produced all over the world, and the transfer of waste has become a costly problem. Potentially reuse of fly ash in areas such as agriculture, art and industry is being investigated in order to remove untreated wastes which causes significant environmental problems. In this study, decorative glasses were produced by using fly ash on glass surfaces to obtain different and new visual effects and textures. In addition to discovering an interesting decoration method for glass artists, it is also aimed at contributing to reducing the influence of a material which is harmful to the environment and health.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleCam Dekorasyonunda Alternatif Bir Malzeme Olarak Uçucu Kül Kullanımının Araştırılmasıen_US
dc.title.alternativeInvestigation of Fly Ash as An Alternative Material in Glass Decorationen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.issue20en_US
dc.identifier.startpage301en_US
dc.identifier.endpage303en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record