Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzdemir, Nülifer
dc.contributor.authorAktay, Şirin
dc.date.accessioned2019-10-18T19:03:35Z
dc.date.available2019-10-18T19:03:35Z
dc.date.issued2017
dc.identifier.issn1300-7688
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TWpnME5qUTFOUT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/11114
dc.description.abstract7-boyutlu 3-Sasaki manifoldlar üzerinde kanonik ve hemen-hemen paralel G2 yapıların varlıgı bilinmektedir. Bu çalı¸smada kanonik veya hemen-hemen paralel olmayan ? G2 yapıların varlıgı incelenmi¸stir. 7-boyutlu 3- Sasaki manifoldları üzerinde, Fernandez ? ve Gray'in G2 yapı sınıflandırmasına göre en geni¸s sınıfta yer alan sekiz tane yeni G2 yapı elde edilmi¸stir. Daha sonra ise, elde edilen G2 yapıların ürettikleri metrikler deforme edilerek, integrallenebilir G2 yapılar bulunmu¸stur. ?Integrallenebilir G2 yapısına sahip bir manifold üzerinde torsiyonu anti-simetrik olan tek türlü belirli bir metrik kovaryant türev vardır. Her bir integrallenebilir G2 yapı için, bu kovaryant türevin torsiyonu yazılmı¸s ve buna ek olarak, torsiyonun bazı özellikleri incelenmiştiren_US
dc.description.abstractIt is known that there exist canonical and nearly parallel Gstructures on7-dimensional 3-Sasakian manifolds. In this paper, we investigate the existence of G2structures which are neither canonical nor nearly parallel. We obtain eight new G2structures on 7-dimensional 3-Sasakian manifolds which are of general type according tothe classification of G2structures by Fernandez and Gray. Then by deforming the metricdetermined by the G2structure, we give integrable Gstructures. On a manifold withintegrable G2structure, there exists a uniquely determined metric covariant derivativewith anti-symetric torsion. We write torsion tensors corresponding to metric covariantderivatives with skew-symmetric torsion. In addition, we investigate some properties oftorsion tensorsen_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectOrtak Disiplinleren_US
dc.titleIntegrable G2 Structures on 7-dimensional 3-Sasakian Manifoldsen_US
dc.title.alternative7 Boyutlu 3-Sasaki Manifoldları Üzerinde ?Integrallenebilir G2Yapılaren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSüleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesien_US
dc.identifier.volume21en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage7en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record