Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEroğlu, Erhan
dc.date.accessioned2015-02-16T12:00:13Z
dc.date.available2015-02-16T12:00:13Z
dc.date.issued2003
dc.identifier.issn1300543X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1344
dc.description.abstractArtık “organizasyonlarda her şey çok ciddi değişti” demek o kadar da büyük bir laf değil. Bu cümleyi hala ısrarla söylemeye devam eden yöneticiler, değişimi yakalamaya önem verenlerdir. Ama bu yaklaşımın modası geçti. Artık, değişimi yakalamak yerine, değişimden yararlanarak kendi geleceğini şimdiden yaratma devridir. Bu saptama, rekabet gücünü arttırmak isteyen işletmeler için vazgeçilmez bir durumdur. Bunu sağlamanın birbirini etkileyen 2 yolu vardır. Bunlardan biri ancak “iletişim ”in desteği ile geliştirilebilecek “organizasyonel zeka"dır. Diğer yol ise, değişimi yaratma çabalarının çıkış noktasını oluşturan liderlik, müşteri odaklı düşünmek ve kurum kültürü unsurlarına özen göstermektir. Ama dikkat edilecek olursa, görünen bir gerçek vardır ki, bu üç unsurun başarısı yine kurumdaki iletişim becerilerine bağlıdır.en_US
dc.description.abstractNowadays, saying “everything related to organizations has had a big change ” is not assertive. Three are stil so many managers who keep saying some sentence consistantly are the ones who strive to get the change. But this trend is out of date now. It is time to benefit from the changes and create the future in advance instead of trying to catch to change. This notion is an indispensable situation for the organizations aiming to enhance the competation force. There are two ways to obtain this. One of them is “organiaztional intelligence" which could be improved just by communication. The other one is the center point of creating the change efforts including leadership, being consumer centered and being sensitive to the organizational culture components depend on the quality of communication in the organization.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİletişimen_US
dc.subjectÖrgütsel İletişimen_US
dc.subjectOrganizasyonel Zekaen_US
dc.subjectLiderliken_US
dc.subjectMüşteri Odaklı Düşünmeken_US
dc.subjectKurum Kültürüen_US
dc.subjectCommunicationen_US
dc.subjectOrganizational Communicationen_US
dc.subjectOrganizational Intelligenceen_US
dc.subjectLeadershipen_US
dc.subjectBeing Consumer Centereden_US
dc.subjectOrganizational Cultureen_US
dc.titleOrganizasyonel Zekanın Gelişmesinde Örgütsel İletişimin Rolüen_US
dc.title.alternativeThe Role of Organizational Communication About the Improvement of Organizational Intelligenceen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKurguen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record