Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÇalışır, Zenci Sevgi
dc.date.accessioned2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.available2019-10-19T17:26:46Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.issn1302-2431
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRjNE1qY3lNZz09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/14279
dc.description.abstractBu çalışma, ikinci dil (D2) edinim sürecinin başlangıç aşamasında, birinci dil (D1) dilbilgisinin etkisini öne süren tartışmaları ele almaktadır. Bu konuda genel olarak 3 varsayım ileri sürülmektedir. Bunlardan ilki, D1 dilbilgisi ile onun bütün sözdizimsel değiştirgen ayarlarının, D2 ediniminin başlangıç dilbilgisini oluşturduğunu öne süren Tam Aktarım / Tam Erişim Varsayımıdır. İkincisi ise, D2 ediniminin başlangıç aşamasında D1'in tamamının değil, sadece işlevsel kategorilerinin bulunabileceğini savunan Yalın Ağaçlar Varsayımıdır. Son varsayım olan Değer Taşımayan Özellikler Varsayımı, D2 ediniminin başlangıç dilbilgisinde D1'in hem sözcüksel hem de işlevsel kategorilerinin sunulduğunu, ancak D1 işlevsel kategorilerin özellik değerlerinin ulaşılabilir olmadığını ileri sürmektedir. Bu çalışmada, aktarım ve erişim varsayımları çerçevesinde D2 olarak Türkçeyi konu alan çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapılacaktır.en_US
dc.description.abstractThis study addresses the debate about the effect of first language grammar in early stages of second language acquisition. Generally, there are three hypothesis about this topic. The first is the Full Transfer/ Full Access hypothesis that asserts that L2 learners carry all the grammar structures of their L1 to the L2. The second one is the Minimal Trees hypothesis which states that only L1 lexical categories can be transferred, while functional categories cannot. Functional categories are assumed to be gradually developed in response to L2 input and UG-constrained structure building. The last one is the Valueless Features hypothesis. It claims that the L2 initial state includes both L1 lexical and functional categories as well as functional features. However, it predicts that functional features are neither strong nor weak, but instead valueless (or inert). These functional features are said to be acquired during the course of development, and, at the end stage of acquisition, L2 learners are expected to convert to the L2 grammar. In this study, I will review transfer and access studies about Turkish as a second language.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectSosyal Bilimler Tarihien_US
dc.titleİkinci Dil Ediniminde Güncel Aktarım Varsayımlarıen_US
dc.title.alternativeThe Current Transfer Hypothesis in Second Language Acquisitionen_US
dc.typeotheren_US
dc.relation.journalAkademik Araştırmalar Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüen_US
dc.identifier.volume17en_US
dc.identifier.issue65en_US
dc.identifier.startpage95en_US
dc.identifier.endpage106en_US
dc.relation.publicationcategoryDiğeren_US]


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record