Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorSerter, S. Serhat
dc.date.accessioned2015-02-18T11:41:45Z
dc.date.available2015-02-18T11:41:45Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn1300543X
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1440
dc.description.abstractBu çalışmanın temel konusu, fotoğraf ve resim ilişkisi ile fotoğrafı oluşturan sanatçı ve aygıt’ın özellikleridir. Ayrıca, fotoğrafın resim sanatına olan etkisi ve ortaya çıkan fotografık görüntüde sanatçı ile aygıtın ne ölçüde bir rolü olduğu da değerlendirilmeye çalışılacaktır. Çalışmanın ilk bölümünde görüntü olgusu ele alınmış, daha sonra fotoğrafın temeli olan “camera obscura” ya değinilip, bu teknik ve estetik bilgiler ışığında fotoğrafın ortaya çıkışı incelenmiştir. İkinci bölümde, fotoğrafın ortaya çıktığı çağa olan etkileri incelendikten sonra, onun resim sanatına olan etkisinden ve bu sanat dalından ayrılan farklı yönleri sunulmuştur. Çalışmanın son bölümünde ise, fotoğrafı ortaya çıkaran sanatçı ve aygıtın özellikleri incelenmiştir.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectFotografiken_US
dc.subjectGörüntüen_US
dc.subjectOluşma Sürecien_US
dc.subjectGörüntüde Sanatçıen_US
dc.subjectSanatçının Rolüen_US
dc.titleFotografik Görüntünün Oluşma Süreci ve Bu Görüntüde Sanatçının Rolüen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalKurguen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record