Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorÖzbay, Nuran
dc.contributor.authorÖzcan, Adnan
dc.contributor.authorPütün, Ayşe Eren
dc.date.accessioned2015-02-25T13:54:23Z
dc.date.available2015-02-25T13:54:23Z
dc.date.issued2000
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1558
dc.description.abstractBu çalışmada, ülkemiz için büyük bir potansiyel olan pamuk saplan biyokütle adayı olarak seçilmiş ve sabit yataklı borusal reaktörde pirolizi gerçekleştirilmiştir. Deneyler; yavaş ısıtma hızında (7°C dk-¹), 400, 500, 550, 700°C sıcaklıklarda; 50, 100, 200,400 cm³ dk¹ sürükleyici gaz (N₂) akış hızlarında yapılmış olup, piroliz sıcaklığı ve sürükleyici gaz akış hızlarının piroliz ürün verimlerine etkisi araştırılmıştır. En yüksek sıvı ürün verimine 550°C piroliz sıcaklığında ve 100 cm³ dk¹ azot akış hızında % 26,3 ile ulaşılmıştır. Deneyler sonucu elde edilen sıvı ürünün elementel analizi yapılmış, ısıl değeri saptanmış, FTIR ve ¹H-NMR spektrumları alınmıştır. Daha sonra sıvı ürün, sütun kromatografisinde dört farklı fraksiyona ayrılmış, bu fraksiyonların FTIR spektrumları alınmış, elementel analizleri gerçekleştirilerek molar gösterimleri ortaya konmuştur. n-Pentan fraksiyonunun ise gaz kromatogramı alınarak hidrokarbon dağılımları saptanmıştır.en_US
dc.description.abstractCotton stalks that have a great potential for our country as a biomass candidate has been pyrolyzed in a fixed- bed tubular reactor. Experiments hav been conducted at pyrolysis temperatures of 400, 500, 550, 700°C with a low heating rate of 7°C min⁻¹ under a nitrogen atmosphere with a sweep gas flow rates of 50,100,200,400 cm³ min⁻¹ and the effect of pyrolysis temperature and sweep gas flow rates have been investigated. The maximum bio-oil yi- eld of 26.3 % was obtained in N₂ atmosphere (100 cm³ min⁻¹) at a pyrolysis temperature of 550°C. The pyrolysis products were characteridez by elemental analysis, FTIR and ¹H-NMR spectrums and calarific values were deter- mined. Bio-oil was then fractionated into four different fractions by using column chromatograpy. The molar com- positions of subfractions were determined by elemental analysis and the hydrocarbon distribution of n-pentane fraction was determined by GC.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectBiyokütleen_US
dc.subjectPirolizen_US
dc.subjectEnerjien_US
dc.subjectPamuk Saplanen_US
dc.subjectBiomassen_US
dc.subjectPyrolysisen_US
dc.subjectEnergyen_US
dc.subjectCotton Stalksen_US
dc.titlePamuk Saplarının Borusal Reaktörde Pirolizien_US
dc.title.alternativePyrolysis of Cotton Stalks in a Tubular Reactoren_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US
dc.contributor.institutionauthorÖzcan, Adnan


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record