Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorEkiz, Ufuk
dc.contributor.authorEkiz, Meltem
dc.date.accessioned2015-03-06T09:27:30Z
dc.date.available2015-03-06T09:27:30Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn21460272
dc.identifier.issn21460191
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1628
dc.description.abstractBu çalışmada, farklı yığınlardaki P tane tesadüfi değişken arasındaki korelasyon matrislerinin eşitliği hipotezinin test edilmesinde permütasyonların oluşturulmasına dayalı Shipley’in önerdiği test istatistiğinin I. tip hata olasılıkları Monte-Carlo yöntemiyle hesaplanmıştır. Normal ve karma-normal dağılımlı üç yığın için ayrı ayrı incelenen deneysel I.tip hata olasılıkları, örnek çapları 3 ile 10 arasında değişkenlik gösterirken ve anlamlılık düzeyi 0.05, 0.10 ve 0.20 iken elde edilmiştir. Simülasyon sonuçlarına göre, normal dağılan veri için tahmin edilen deneysel olasılık değerleri beklenen α ’nın çok yakınında değerler vermiştir. Karma-normal veri için sonuçların tümünün α ’dan küçük değerler olması, test istatistiğinin normal dağılmayan (karma-normal) veri için de sağlam olduğunu göstermiştir.en_US
dc.description.abstractIn this study, the emprical rejection levels of the Shipley’s test based on permutations are calculated by using the Monte Carlo procedure in order to test the hypothesis of the equality of correlation matrices of different populations, involving p variables. These values are obtained for normal and mixtures of normal distributed three population and are investigated when the expected rejection level is 0.05, 0.10 and 0.20 and the sample size differs from 3 to 10. In respect of the simulation results, the emprical rejection levels of the normal data seems to be very close to the expected rejection levels. Separately, since all the results are smaller than α in case of mixtures of normal data, the test statistic appears to be robust for non-normal (mixtures of normal) data too.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKorelasyon Matrislerinin Eşitliğien_US
dc.subjectPermütasyon Testien_US
dc.subjectDeğişebilirliken_US
dc.subjectEquality of Correlation Matricesen_US
dc.subjectPermutation Testen_US
dc.subjectExchangeabilityen_US
dc.titleKorelasyon Matrislerinin Eşitliği Testinde Permütasyon Testien_US
dc.title.alternativeTesting the Equality of the Correlation Matrices with the Permutation Testen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi B - Teorik Bilimleren_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record