Show simple item record

dc.contributor.authorÜnaldı, Tevfik
dc.contributor.authorYıldırım, Belgin
dc.date.accessioned2015-03-16T15:16:29Z
dc.date.available2015-03-16T15:16:29Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.issn13023160
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1704
dc.description.abstractBu çalışmada, Gördes Yöresi doğal klinoptilolitinin 0,1N, 0,5N ve 1N NH₄⁺ formları ısıtmasız batch yöntemiyle hazırlanmıştır. Bu formların kimyasal analizleri (XRF) yapılmış, kimyasal analizlere göre birim hücredeki atom sayıları hesaplanmıştır. Hesaplanan atom sayılarından hareketle, bu formların doğal klinoptilolite göre iyon değişim yüzdeleri ve iyon seçicilik yüzdeleri bulunmuştur. Her bir formun x-ışını kırınım desenleri elde edilmiş, bu desenlere göre birim hücre parametreleri hesaplanmış ve birim hücre hacimleri bulunmuştur. Bununla birlikte x-ışını kırınım desenlerinden hareketle formların klinoptilolit içerik yüzdesi ve kristalizasyonları hesaplanmıştır.en_US
dc.description.abstractIn this study 0,1N, 0,5N ve 1N NH₄⁺ forms of natural clinoptilolite, which is obtained from Gördes region, were prepared by non-heated batch method. The chemical analysis (XRF) of this forms were made, using the chemical analysis, the number of atom per unit cell were calculated . Determinig the numbers of atoms, the ion exchange percentages and the ion selectivity percentages were found. X-ray diffraction pattern of each form was obtained, according to these patterns, unit cell parameters were calculated and unit cell volumes were determined. However, using x-ray diffraction patterns of these forms, percentages clinoptilolite-crystalization were calculated.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectKlinoptiloliten_US
dc.subjectİyon Değişimien_US
dc.subjectİyon Seçiciliğien_US
dc.subjectBirim Hücre Parametrelerien_US
dc.subjectClinoptiloliteen_US
dc.subjectIon Exchangeen_US
dc.subjectIon Selectivityen_US
dc.subjectUnit Cell Parametersen_US
dc.titleGördes Yöresi Doğal Zeolitinin NH₄⁺ Formlarının İncelenmesien_US
dc.title.alternativeInvestigation of NH₄⁺ Forms of Gordes Region Natural Zeoliteen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A - Uygulamalı Bilimler ve Mühendisliken_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record