Show simple item record

dc.contributor.authorKarayel Gökkaya, Evren
dc.date.accessioned2019-05-13T13:07:37Z
dc.date.available2019-05-13T13:07:37Z
dc.date.issued2012-08
dc.identifier.citationKarayel Gökkaya, E. (2012). Osmanlı döneminde İstanbul’da günlük yaşam ve Türk resim sanatında çağdaş dönem öncesine yansımaları. Sanat ve Tasarım Dergisi, 2 (2), 52-73.en_US
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/1829
dc.descriptionThe art of miniature of which growth can be traced back in Turkish art of painting after the conquest of Istanbul, from 17th century on, starts to acquire daily life more often as its subject. 18th century Turkish art, in parallel with the social structure of the age, was in the dilemma of East vs. West. Major miniature master of the period Levni and Bukhari who came after him reflected the world view of this period, that on its own represents the whole age, spectacular life style of Istanbul and they lead the art of the period. Rise in the number of artists coming to Ottoman soil in 18th and 19th century is a remarkable point. Works of these artists qualify as documents carrying the daily life of Istanbul to present. And with Tanzimat (a series of reforms), Ottoman painting emerged as works of artists who were raised in military schools with Western education or civilian artists.en_US
dc.description.abstractİstanbul’un fethinden sonra Türk resim sanatında gelişimi izlenen minyatür sanatı, 17. yüzyıldan itibaren konusunu ağırlıklı olarak günlük yaşamdan almaya başlamıştır. 18. yüzyıl Türk sanatı o yılların toplumsal yapısıyla paralel bir şekilde Doğu- Batı ikilemi içinde bulunmaktadır. Dönemin önemli minyatür ustası Levni ve ardından Buhari, bu dönemin dünya görüşü ile İstanbul’un görkemli yaşam tarzını yansıtmışlar ve dönemin sanatını yönlendirmişlerdir. Ayrıca 18 ve 19. yüzyıllarda, Osmanlı topraklarına gelen ressamların artışları dikkat çekicidir. Bu sanatçıların eserleri, o dönemin İstanbul’unun günlük yaşamını günümüze taşıyan belgeler niteliğindedir. Tanzimat sonrasında ise Osmanlı resmi, Batı anlayışına yönelik eğitim veren askeri okullarda yetişmiş ressamlar veya sivil sanatçıların ürünü olarak ortaya çıkmıştır.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectGünlük Yaşamen_US
dc.subjectİstanbulen_US
dc.subjectTanzimaten_US
dc.subjectOsmanlı Dönemien_US
dc.subjectResim Sanatıen_US
dc.titleOsmanlı döneminde İstanbul’da günlük yaşam ve Türk resim sanatında çağdaş dönem öncesine yansımalarıen_US
dc.title.alternativeDaily life in İstanbul during Ottoman era and its reflections on Turkish art of painting before the contemporary perioden_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalSanat ve Tasarım Dergisien_US
dc.contributor.authorID0000-0001-8450-7914en_US
dc.identifier.volume2en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage52en_US
dc.identifier.endpage73en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Başka Kurum Yazarıen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record