Advanced Search

Now showing items 1-5 of 5

  • Çok katmanlı kentlerde kırsal mimarinin korunması : Kütahya-Çavdarhisar-Cereller mahallesi örneklemi 

   Halaç, Hicran Hanım; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı; Demir, İpek (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Çavdarhisar, Kütahya iline 58 km uzakta konumlanan, Aizanoi Antik Kentini de içinde barındıran kırsal bir yerleşim yeridir. Çavdarhisar’ın dört mahallesinden biri olan Cereller Mahallesi, antik kente ait Mozaikli Hamam ...
  • Eskişehir kenti bağlar semti özelinde stüdyo tipi konut dönüşümünün incelenmesi 

   Üstün, Berna; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı; İlerde, Eşref Taner (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Eskişehir kentinin "günümüz söylemiyle" bir öğrenci kentine dönüşmesiyle birlikte, kentsel ölçekte kentin üniversitelere yakın bölgelerinde konut mekanlarının, zamanın ruhu ile birlikte bir dönüşüme girdiği gözlemlenmektedir. ...
  • Kentlerin ses kimliğinin işitsel peyzaj yaklaşımı ile belgelenmesinde alan seçim modeli önerisi : Eskişehir örneği 

   Doğan, Hanife Ayça (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Kent kimliği; en basit şekilde 'bir kenti diğer kentlerden ayıran özelliklerin ifadesi' olarak tanımlanmaktadır. Kent kimliği; kent kimliği türlerinden ve bu türleri oluşturan belirleyicilerden oluşmaktadır. Kent kimliği ...
  • Mimarlık ve kültür : bir tasarım stratejisi olarak Shigeru Ban 

   Tokman, Leyla Yekdane; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı; Şenkeçeci, Beken (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2019)
   Mimarlık kültür ilişkisi Antikite zamanından günümüze kadar her dönem varlığını somutlaştırarak devam ettirmektedir. Mimarlık kültürü, mimarlık ve kültürün bağlantılı olduğu tüm disiplinlerde ve eserlerinde görülmektedir. ...
  • Siverek geleneksel yerleşimini biçimlendiren mekansal ögeler 

   Karasözen, Rana; Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Anabilim Dalı; Kalak, Mazlum (Tez (yüksek lisans) - Anadolu Üniversitesi, 2018)
   Geleneksel konutlar, toplumların kültürünün yansıması olup kullanıcısının çevresel faktörler ile gereksinimleri çerçevesinde şekillendirdiği yaşam alanlarıdır. Geleneksel konutlar belli bir düzen içerisinde bir araya gelerek ...