Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorYazgan, Ebru
dc.contributor.authorÜstün, Korkut A.
dc.date.accessioned2019-10-22T20:07:08Z
dc.date.available2019-10-22T20:07:08Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1304-0448
dc.identifier.urihttp://www.trdizin.gov.tr/publication/paper/detail/TVRJd09EWTRPQT09
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/22223
dc.description.abstractPilot seçim süreci havacılık literatüründe pek çok araştırmacının odak noktası olmuştur. Aday pilotların seçimi çok önemlidir çünkü pilotların eğitimi çok maliyetli ve zaman alan bir süreçtir. Bu çalışmada, sivil pilotlar için seçim kriterlerinin ağırlıklarını belirlemeye çalıştık. Çalışmada belirlenen kriterler, üç ana küme içinde sınıflandırılmaktadır: "Teknik Kriterler", "Teknik Olmayan Kriterler", "İşle îlgili Kriterler". Bu ana kümeler kişilik özellikleri, uzaysal yeteneği, ekip çalışması yeteneği gibi 15 alt kriteri içerir. Bu kriterler daha sonra Analitik Serim Süreci (ANP) aracını kullanarak ağırlıklandırılmıştır. ANP karar verme problemlerinde nitel faktörleri de dikkate alan çok kriterli karar verme tekniğidir. Bu kriterler arasında bağımlılığı içeren ANP modeli geliştirilmiştir. Kriterlerinin ikili karşılaştırmaları öğretmen pilotlar tarafından yapıldı. Bu çalışmanın sonucu zekâ, karar verme ve problem çözme yeteneği ve psikomotor becerilerinin en önemli üç seçim kriteri olduğunu gösterir.en_US
dc.description.abstractPilot selection process has been a focal point of many researchers in aviation literature. Selection of candidate pilots is very important because training of pilots is very costly and time consuming process. In this study, we try to determine the weights of selection criteria for civil pilots. Criteria determined in this study are classified into three main clusters: "Technical Criteria", "Non Technical Criteria", "Job Related Criteria". These main clusters include 15 sub-criteria such as personality traits, spatial ability, team work aptitude etc. Then these criteria are weighted by using Analytic Network Process (ANP) tool. ANP is a multi-criteria decision making technique that take into consideration also qualitative factors in decision making problems. ANP model including dependency between these criteria is developed. Then pair-wise comparisons of criteria are done by instructors. The result of this study shows that intelligence, decision making and problem solving ability and psychomotor skills are the three most important selection criteria.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMühendisliken_US
dc.subjectHava ve Uzayen_US
dc.titleApplication of analytic network process: Weighting of selection criteria for civil pilotsen_US
dc.title.alternativeAnalitik serim sürecinin uygulaması: Sivil pilotlar için seçim kriterlerin ağırlıklandırılmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalHavacılık ve Uzay Teknolojileri Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sivil Havacılık Yüksekokuluen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage1en_US
dc.identifier.endpage12en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US]


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record