Advanced Search

Show simple item record

dc.contributor.authorKağnıcıoğlu, C. Hakan
dc.contributor.authorİcan, Özgür
dc.date.accessioned2014-07-17T05:19:44Z
dc.date.available2014-07-17T05:19:44Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn13030876
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/223
dc.description.abstractMeasuring relative efficiency of academic units which have similar area of research, methodology and resource profiles, has often been the subject of interest. To have such similarities among those units, make sense for the comparison of those units via data envelopment analysis(DEA). In this paper, we briefly discuss most widely used DEA models sufficient for using on our test case. Then we present our own case, based on 2007 statistics of Turkish universities and some preliminary information about the preferred environment (GNU R) and details of our application experience will follow. After presenting obtained results, some conclusion remarks will be given.en_US
dc.description.abstractBenzer araştırma alanlarına, yöntemlerine ve kaynak profiline sahip akademik birimlerin etkinliklerinin ölçülmesi sıklıkla ilgi konusu olmuştur. Bu birimler arasında böyle benzerliklere sahip olmak, bu birimlerin veri zarflama analizi (VZA) yardımıyla karşılaştırılabilmelerini anlamlı kılmaktadır. Bu çalışmada, örnek olay çalışması için yeterli olduğu düşünülen, en çok kullanılan VZA modelleri kısaca tartışıldıktan sonra; Türk üniversitelerinin 2007 yılın istatistiklerine dayanan örnek olay sunulacaktır. Tercih edilen uygulama platformu (GNU R) hakkında bazı ön bilgiler verilecek ve uygulama deneyimlerinin detayları aktarılacaktır. Elde edilen sonuçlar sunulduktan sonra, bazı nihai düşüncelere yer verilecektir.en_US
dc.language.isoengen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectUniversitiesen_US
dc.subjectRelative Efficiencyen_US
dc.subjectData Envelopment Analysis (Dea)en_US
dc.subjectGnu Ren_US
dc.subjectÜniversiteleren_US
dc.subjectGöreli Etkinliken_US
dc.subjectVeri Zarflama Analizi (Vza)en_US
dc.subjectGnu Ren_US
dc.titleMeasuring Relative Efficiencies Of Turkish Universities In 2007: A Dea Case Study In Ren_US
dc.title.alternativeTürk Üniversitelerinin 2007 Etkinliklerinin Ölçülmesi: R’ De Bir Vza Örnek Çalışmasıen_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAnadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergi - Kategorisizen_US


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record