Advanced Search

Now showing items 1-1 of 1

    • Hidroklorotiyazit ve triamterenin kapiler elektroforez ile miktar tayini 

      Dal, Arın Gül; Anadolu Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü; Çeçen, Selen Duygu (Anadolu Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2020)
      Bu çalışmada hidroklorotiyazit (HCT) ve triamterenin (TRM) farmasötik preparatlarından tayini için bir kapiler elektroforez (KE) yöntemi geliştirilmiştir. Çalışmada deteksiyon foto diyot dizisi (DAD) detektörle sağlanmış ...