Advanced Search

Show simple item record

dc.date.accessioned2020-01-07T07:05:22Z
dc.date.available2020-01-07T07:05:22Z
dc.date.issued2019en_US
dc.identifier.citationUygun, D. ve Sönmez, A. (2019). Mobil öğrenme üzerine güncel çalışmalarla ilgili bir içerik analizi. AUAd, 5(1), 53-69.en_US
dc.identifier.issn2149-2360
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11421/23081
dc.description.abstractTeknolojik gelişmeler eğitim sistemlerini etkilemektedir. Bilgisayar kullanımı ve eğitim sistemlerinde internet ile bilgiye ulaşma yolları değişmiştir ve mobil öğrenme gibi kavramlar ortaya çıkmıştır. Son yıllarda, mobil öğrenme (m-öğrenme) uzaktan eğitimin önemli bir bileşeni olmuştur. Mobil öğrenme alanındaki yeni dinamikleri anlayabilmek ve yorumlayabilmek için mobil öğrenme ile ilgili yayınlanmış makalelerin incelenmesine ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle bu çalışma kapsamında mobil öğrenme üzerine Türkçe yayınlanmış makaleler ve tezlerde en sık kullanılan araştırma yöntemi, veri toplama aracı, katılımcı grubu ve araştırma amaçlarını belirlenmesi amaçlanmaktadır. Araştırma süresince; 19 tez, 12 makale olmak üzere toplamda 31 çalışma incelenmiştir. Mobil öğrenme ile ilgili Türkçe yayınlanmış araştırmaların eğilimlerini ortaya çıkarmaya çalışması açısından bu çalışmanın önemli olduğu söylenilebilir.en_US
dc.description.abstractTechnological developments influence educational systems. It can be conducted that educational environments are not limited to schools. With the use of technology in educational systems, ways of having to access information have changed, and such concepts as mobile learning have emerged. In recent years, mobile learning (m-learning) has been a critical component of distance education. For that reason, the aim of this study is to summarize research findings in the literature by employing literature review. On this basis, articles and dissertations published in Turkish language was included to the content of this study. Throughout the research, 12 research articles published during that time in 11 prominent peer-reviewed research journals and 19 dissertations were analyzed. Purposes, methodologies, data collection tools and participant groups of these researches were explained. Therefore, it can be said that the study is important since it tried to reveal the related research trends in mobile learning.en_US
dc.language.isoturen_US
dc.publisherAnadolu Üniversitesien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectMobil öğrenmeen_US
dc.subjectM-öğrenmeen_US
dc.subjectİçerik Analizien_US
dc.subjectMobile Learningen_US
dc.subjectM-learningen_US
dc.subjectContent Analysisen_US
dc.titleMobil öğrenme üzerine güncel çalışmalarla ilgili bir içerik analizien_US
dc.typearticleen_US
dc.relation.journalAçıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisien_US
dc.contributor.departmentAnadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalıen_US
dc.identifier.volume5en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage53en_US
dc.identifier.endpage69en_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - İdari Personel ve Öğrencien_US
dc.contributor.institutionauthorUygun, Derya
dc.contributor.institutionauthorSönmez, Abdulvahap


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record